Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Nizozemska

U postupku mirenja stranke zajedno rješavaju spor pod vodstvom nezavisnog izmiritelja. Mirenje se najviše upotrebljava u građanskom pravu i javnom pravu. Ta vrsta izvansudskog rješavanja sporova ima brojne prednosti: spor se često rješava brže nego na sudu, mirenje je i financijski povoljnije te pomaže u održavanju dobrih odnosa između stranaka koje dobrovoljno pokušavaju pronaći rješenje.

Nizozemski savez izmiritelja (Mediatorsfederatie Nederland)

U Nizozemskoj postoje različiti registri izmiritelja. Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski savez izmiritelja (MfN) upravlja Poveznica se otvara u novom prozoruregistrom izmiritelja (prethodno poznat kao registar NMI). MfN je savez najvećih udruženja izmiritelja u Nizozemskoj. U registru MfN-a upisani su samo izmiritelji koji ispunjavaju pažljivo razmotrene kriterije kvalitete. Nizozemska vlada primjenjuje standarde MfN-a kao temelj za registar izmiritelja koji djeluju u okviru sustava pravne pomoći (Poveznica se otvara u novom prozoruregistar Odbora za pravnu pomoć). Internetske stranice MfN-a sadržavaju i neovisne informacije o mirenju i izmiriteljima u Nizozemskoj.

Međunarodni registar ADR

Postoji i Poveznica se otvara u novom prozorumeđunarodni registar ADR u kojem možete pronaći izmiritelje i informacije o pitanjima povezanima s mirenjem.

Informacije o mirenju

Nizozemska je uvela i inicijativu pod nazivom mirenje uz sudski postupak (Poveznica se otvara u novom prozoruMediation naast rechtspraak). To znači da će okružni sud ili žalbeni sud koji odlučuje o predmetu upozoriti stranke o mogućnosti odabira mirenja. Sudovi mogu također uputiti stranke u obiteljskopravnim predmetima na roditeljsko savjetovanje (ouderschapsonderzoek) u okviru kojeg se mirenjem može pronaći moguće rješenje problema.

Među ostalim tijelima koja mogu pružiti informacije o mirenju su Poveznica se otvara u novom prozoruUred za pravna pitanja (Het Juridisch Loket) i Poveznica se otvara u novom prozoruOdbor za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand).

U određenim se okolnostima troškovi mirenja mogu nadoknaditi u cijelosti ili djelomično. Dodatne informacije o povratu troškova mirenja možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski savez izmiritelja

Poveznica se otvara u novom prozoruMeđunarodni registar ADR

Poveznica se otvara u novom prozoruDe Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Poveznica se otvara u novom prozoruUred za pravne savjete

Poveznica se otvara u novom prozoruPravna pomoć

Poveznica se otvara u novom prozoruOdbor za pravnu pomoć


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 02/03/2021