Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Międzynarodowa mediacja rodzinna - Niderlandy

W ramach mediacji strony rozwiązują spory wspólnie pod kierunkiem niezależnego mediatora. Mediację wykorzystuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i prawie publicznym. Ten sposób pozasądowego rozstrzygania sporów ma wiele zalet. Spór udaje się zazwyczaj rozwiązać szybciej niż gdyby sprawa trafiła do sądu. Mediacja jest również zwykle tańsza i pomaga utrzymać stosunki między stronami, które dobrowolnie starają się znaleźć rozwiązanie.

Niderlandzka Federacja Mediatorów (Mediatorsfederatie Nederland)

W Niderlandach prowadzi się różne rejestry mediatorów. Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzka Federacja Mediatorów (MfN) prowadzi Link otworzy się w nowym oknierejestr mediatorów (wcześniej znany jako rejestr NMI). MfN jest federacją zrzeszającą największe stowarzyszenia mediatorów w Niderlandach. Do jej rejestru wpisuje się jedynie mediatorów, którzy spełniają dokładnie określone kryteria jakości. Rząd Niderlandów wykorzystuje standardy MfN jako podstawę rejestru mediatorów działających w ramach systemu pomocy prawnej (Link otworzy się w nowym oknierejestr Rady ds. Pomocy Prawnej). Na stronie MfN można znaleźć informacje na temat mediacji i mediatorów w Niderlandach.

Międzynarodowy rejestr alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)

Dostępny jest również Link otworzy się w nowym okniemiędzynarodowy rejestr alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w którym można wyszukiwać mediatorów i informacje na tematy związane z mediacją.

Informacje na temat mediacji

Niderlandy wprowadziły również inicjatywę zatytułowaną Link otworzy się w nowym oknie„Mediation naast rechtspraak” (Mediacja obok postępowania sądowego). Polega ona na tym, że sąd pierwszej instancji (Rechtbank) albo sąd drugiej instancji (Gerechtshof), w którym toczy się postępowanie, informuje strony o możliwości skorzystania z mediacji. Sądy mogą również kierować strony w sprawach z zakresu prawa rodzinnego na procedurę badania rodzicielskiego (ouderschapsonderzoek), która obejmuje wykorzystanie mediacji do szukania rozwiązań w problemach rodzinnych.

Inne organy, w których można uzyskać informacje o mediacji to Link otworzy się w nowym okniePunkt Pomocy Prawnej (Het Juridisch Loket) oraz Link otworzy się w nowym oknieRada ds. Pomocy Prawnej (Raad voor Rechtsbijstand).

W niektórych okolicznościach strony mogą uzyskać całkowity lub częściowy zwrot kosztów postępowania mediacyjnego. Więcej informacji o mediacji finansowanej ze środków publicznych można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzka Federacja Mediatorów

Link otworzy się w nowym oknieMiędzynarodowy rejestr alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Link otworzy się w nowym oknieDe Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Link otworzy się w nowym okniePunkt Pomocy Prawnej

Link otworzy się w nowym okniePomoc prawna

Link otworzy się w nowym oknieRada ds. Pomocy Prawnej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 02/03/2021