Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Čezmejna družinska mediacija - Nizozemska

V postopku mediacije si stranke skupaj prizadevajo za rešitev spora pod mentorstvom neodvisnega mediatorja. Mediacija se večinoma uporablja v civilnem pravu in javnem pravu. Ta vrsta zunajsodnega reševanja sporov ima veliko prednosti. Spor se bo pogosto rešil hitreje, kot če bi bila zadeva obravnavana na sodišču. Mediacija je navadno tudi cenejša, poleg tega pa pomaga ohraniti odnose med strankami, ki si prostovoljno prizadevajo poiskati rešitev.

Zveza mediatorjev Nizozemske (Mediatorsfederatie Nederland – MfN)

Na Nizozemskem obstajajo različni registri mediatorjev. Povezava se odpre v novem oknuZveza mediatorjev Nizozemske (MfN) upravlja Povezava se odpre v novem oknuregister mediatorjev (prejšnji register NMI). MfN je zveza največjih združenj mediatorjev na Nizozemskem. V registru MfN so vpisani samo mediatorji, ki izpolnjujejo skrbno določena merila kakovosti. Nizozemska vlada uporablja standarde MfN kot osnovo za register mediatorjev, ki delujejo v okviru sistema pravne pomoči (Povezava se odpre v novem oknuregister Sveta za pravno pomoč). Spletišče MfN vsebuje tudi neodvisne informacije o mediaciji in mediatorjih na Nizozemskem.

Mednarodni register ARS

V Povezava se odpre v novem oknumednarodnem registru ARS lahko najdete mediatorje in informacije o vprašanjih v zvezi z mediacijo.

Informacije o mediaciji

Nizozemska je uvedla pobudo o Povezava se odpre v novem oknumediaciji v pravnem sistemu. To pomeni, da okrožno sodišče ali pritožbeno sodišče, ki obravnava zadevo, stranke opozori o možnosti izbire mediacije. Sodišča lahko stranke v družinskopravnih zadevah napotijo tudi na poseben postopek starševskega posvetovanja (ouderschapsonderzoek), v okviru katerega se pod nadzorom strokovnjaka, ki ga določi sodišče, med drugim z mediacijo iščejo možne rešitve problema.

Med organi, ki zagotavljajo informacije o mediaciji, sta tudi Povezava se odpre v novem oknuslužba za pravne informacije in pomoč (Het Juridisch Loket) in Povezava se odpre v novem oknuSvet za pravno pomoč (Raad voor Rechtsbijstand).

Stroški mediacije se lahko v določenih okoliščinah v celoti ali delno povrnejo. Za več informacij o povrnitvi stroškov mediacije kliknite Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZveza mediatorjev Nizozemske

Povezava se odpre v novem oknuMednarodni register ARS

Povezava se odpre v novem oknuMediacija v pravnem sistemu

Povezava se odpre v novem oknuSlužba za pravne informacije in pomoč

Povezava se odpre v novem oknuPravna pomoč

Povezava se odpre v novem oknuSvet za pravno pomoč


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 27/05/2020