Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Slovačka

1. Opće informacije o mirenju

U Slovačkoj se obiteljsko mirenje provodi isključivo na temelju dobrovoljnog sudjelovanja. Provode ga izmiritelji koji nisu specijalizirani za obiteljsko pravo. Sud nema obvezu narediti ili preporučiti mirenje za rješavanje spora. On smije samo savjetovati stranke da spor pokušaju riješiti mirenjem.

2. Poveznica na popis izmiritelja u Slovačkoj

Poveznica na slovačke internetske stranice na kojima se nalazi popis izmiritelja dostupna je na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.komoramediatorov.sk/ gdje su navedeni članovi Slovačke komore izmiritelja (Slovenská komora mediátorov) te na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.najpravo.sk/ gdje su izmiritelji navedeni prema regiji ili okrugu u kojem se nalaze. Iscrpan popis izmiritelja koji su završili stručnu izobrazbu za izmiritelja dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justice.gov.sk/.

3. Poveznica na internetske stranice o obiteljskom mirenju i mirenju općenito

Opće informacije o mirenju dostupne su na internetskim stranicama Slovačke komore izmiritelja:Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.komoramediatorov.sk/ te na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.najpravo.sk/.

4. Poveznica na slovačko zakonodavstvo

Posebni nacionalni zakon o obiteljskom mirenju još nije donesen. Postupci mirenja u tom području — kao i u svim drugim područjima u kojima je dopušteno mirenje kao izvansudski način rješavanja sporova — vode se u skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 420/2004 o mirenju i o izmjeni određenih zakona.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 29/06/2020