Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rajat ylittävä perhesovittelu - Saksa

Lyhyt johdatus Saksan perhesovitteluun

Ote avioliittolainsäädäntöä käsittelevästä Saksan oikeus- ja kuluttajasuojaministeriön esitteestä (Eherecht), s. 73:

”6.2.5 Perhesovittelu

Usein asumus- ja avioeron osapuolet haluavat järjestää perhesuhteensa yhteisymmärryksessä. Näissä tapauksissa sovittelumenettely on erinomainen vaihtoehto oikeudenkäynnille.

Sovittelusta säädetään sovittelulaissa (Mediationsgesetz), joka tuli voimaan 26. heinäkuuta 2012.

Sovittelussa puolisot pyrkivät puolueettoman sovittelijan avulla löytämään yhteisymmärryksessä ratkaisun, josta he itse ottavat vastuun.

Toisin kuin oikeudenkäynnissä, osapuolten todelliset edut ja tarpeet voidaan määrittää ja niiden perusteella voidaan päästä räätälöityyn ratkaisuun. Koska sovittelussa otetaan osapuolten edut paremmin huomioon kuin tuomioistuinkäsittelyssä, osapuolten on helpompi hyväksyä ratkaisu, ja se on yleensä kestävämpi. Sovittelussa on mahdollista sopia elatuksesta, omaisuudesta, huoltajuudesta tai lasten tapaamisesta.

Avioero-oikeudenkäynnissä tuomioistuin voi määrätä, että puolisot osallistuvat joko yhdessä tai erikseen maksuttomaan sovittelua tai muuta avioeroon liittyvään riita-asiaan[1] sovellettavaa tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisumenettelyä koskevaan tiedotustilaisuuteen, jonka tuomioistuimen nimeämä henkilö tai laitos järjestää, ja esittävät tästä todisteen (perheoikeudellisissa ja riidattomissa asioissa noudatettavaa menettelyä koskevan lain 135 § – FamFG). Määräystä ei voida panna pakkokeinoin täytäntöön. Tuomioistuin voi kuitenkin kustannusten jakautumisesta päättäessään ottaa huomioon, että määräystä ei ole noudatettu (FamFG, 150 §:n 4 momentti).”

Sama pätee lapsen elatusta, huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskeviin asioihin (FamFG, 156 §:n 1 momentin 3 ja 5 virke ja 81 §:n 2 momentin 5 kohta). Myös näihin liittyen tuomioistuin voi määrätä, että vanhemmat osallistuvat sovittelua tai muuta tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisukeinoa koskevaan tiedotustilaisuuteen. Määräystä ei voida panna pakkokeinoin täytäntöön. Tuomioistuin voi kuitenkin myös tässä tapauksessa kustannusten jakautumisesta päättäessään ottaa huomioon, että määräystä ei ole noudatettu.

Linkkejä saksalaisille verkkosivuille, joilta voi löytää perhesovittelijan

Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, D-10623 Berlin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mikk-ev.de/

– Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, D-10179 Berlin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.zank.de/

Linkkejä saksalaisille verkkosivuille, joilla on tietoa perhesovittelusta tai sovittelusta ylipäänsä

– Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. 30 K, D-13509 Berlin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.bmev.de/

– Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, D-10777 Berlin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.bafm-mediation.de/

Linkkejä perhesovittelua koskevaan Saksan lainsäädäntöön

– Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mohrenstraße 37, D-10117 Berlin (oikeus- ja kuluttajansuojaministeriö)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.bmjv.de/

– Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (laki sovittelun ja muiden tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisukeinojen edistämisestä) (Saksan virallinen lehti BGBl. 2012, osa I, nro 35, 25.7.2012)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_au%C3%9Fergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html

 


[1] Avioeroasiaan liittyvät esim. aviovarallisuutta, eläkehyvitystä, elatusta, yhteistä kotia ja kotitaloutta koskevat riidat.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 04/11/2019