Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Internationale gezinsbemiddeling - Duitsland

Korte introductie: gezinsmediation in Duitsland

Uittreksel uit de brochure “Huwelijksrecht” van het federale ministerie van Justitie en Consumentenbescherming, p. 73:

“6.2.5 Gezinsmediation

In geval van scheiding of echtscheiding wensen de partijen in de meeste gevallen om familiekwesties minnelijk te beslechten. In deze gevallen zijn mediationprocedures een uitstekend alternatief voor juridische procedures.

Het juridische kader voor mediation is gecreëerd bij de inwerkingtreding van de wet inzake mediation op 26 juli 2012.

Tijdens de mediation trachten de betrokken personen om met de hulp van een neutrale persoon die geen beslissing hoeft te nemen (de mediator) om onder hun eigen verantwoordelijkheid een minnelijke oplossing voor hun geschil te vinden.

In tegenstelling tot bij juridische procedures kunnen de daadwerkelijke belangen en behoeften van de partijen worden geïsoleerd en als basis dienen voor de uitwerking van een oplossing op maat om alle geschillen te beslechten. Dankzij deze oplossing kan er beter rekening worden gehouden met de respectieve belangen van de partijen dan bij een rechterlijke beslissing. Deze wordt op de lange termijn bovendien beter geaccepteerd en nageleefd. Het is mogelijk om contractuele bepalingen vast te leggen met betrekking tot bijvoorbeeld de alimentatie, het vermogen, de eigendom, de ouderlijke verantwoordelijkheden of het gezag over de kinderen.

Tijdens echtscheidingsprocedures kan de rechtbank gelasten dat de echtgenoten afzonderlijk of gezamenlijk deelnemen aan een gratis voorlichtingsbijeenkomst over mediation of een andere mogelijkheid voor beslechting buiten de gerechten, hangende de echtscheiding [1] (zulks bij een persoon of organisatie die door de rechtbank is aangewezen), en dat zij een verklaring overleggen die deze deelname bevestigt (artikel 135 van de Duitse wet inzake de procedure in familiezaken en in vrijwillige rechtspraak – FamFG). Deze beschikking kan niet worden afgedwongen. De rechtbank kan echter rekening houden met het eventuele niet‑naleven van deze beschikking in de beslissing over de verdeling van de proceskosten (artikel 150, lid 4, van de FamFG).»

Deze bepaling is eveneens van toepassing op afstammingszaken volgens artikel 156 lid 1, derde en vijfde zin, en artikel 81, lid 2, onder 5, van de FamFG: de rechtbank kan eveneens gelasten dat de ouders deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over mediation of andere mogelijkheid voor minnelijke geschillenbeslechting. Deze beslissing kan niet worden afgedwongen, maar de rechtbank kan in de beslissing over de verdeling van de proceskosten rekening houden met het niet-naleven ervan.

Links naar Duitse websites met mediators die gespecialiseerd zijn in familiezaken

Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten (MiKK e. V.; mediation bij internationale afstammingskwesties), Fasanenstraße 12, 10623 Berlijn, Duitsland

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mikk-ev.de/

- Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK; Centraal meldpunt voor grensoverschrijdende afstammingskwesties van de Duitse vereniging van internationale maatschappelijke diensten), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlijn, Duitsland

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.zank.de/

Link naar Duitse websites met informatie over gezinsmediation of mediation in het algemeen

- Bundesverband Mediation e.V. (BM; Federatie voor mediation), Wittestr. 30 K, 13509 Berlijn

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bmev.de/

- Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM; Werkgroep voor gezinsmediation), Spichernstraße 11, 10777 Berlijn

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bafm-mediation.de/

Link naar de Duitse wetgeving op het gebied van gezinsmediation

- Federaal ministerie van Justitie en Consumentenbescherming, Mohrenstraße 37, 10117 Berlijn

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bmev.de/

- Wet voor de bevordering van mediation en andere procedures voor minnelijke geschillenbeslechting [BGBl. (Duitse Staatscourant) 2012 Deel I nr. 35 van 25 juli 2012]

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_au%C3%9Fergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html

 


[1] Deze geschillen hebben bijvoorbeeld betrekking op het huwelijksvermogensregime, de verdeling van de pensioenen van de twee echtgenoten, de alimentatie, de echtelijke woning en het budget.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 04/11/2019