Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Estonija

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Obiteljsko mirenje ili mirenje u brakorazvodnim parnicama posebno je namijenjeno roditeljima koji su u postupku razvoda braka ili rastave i kojima je potrebna pomoć nepristranog stručnjaka da izmiri njihova različita mišljenja te olakša komunikaciju i suradnju u pitanjima povezanima s budućim rješenjima u pogledu njihove djece, te sklapanje sporazuma o takvim pitanjima. Svrha postupka mirenja nije pomirenje nego postizanje prihvatljivih dogovora.

Od travnja 2015. usluga se stavlja na raspolaganje i financira na sljedeće načine:

  1. tijela lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište upućuju na tu službu i pokrivaju dio troškova;
  2. pokretanjem sudskog postupka u kojem sudac upućuje na službu, što stranke same financiraju ili, ako je moguće, podnose zahtjev za nacionalnu pravnu pomoć;
  3. na inicijativu obaviještenog roditelja koji to sam financira ili upućivanjem na Estonsko udruženje izmiritelja (što stranke financiraju same).

Cijena koju stranke same plaćaju za postupak mirenja razlikuje se u različitim regijama. Jedan sastanak iznosi od 40 do 70 EUR u Talinu i drugim većim gradovima u Estoniji te od 35 do 50 EUR u ostalim dijelovima zemlje. Jedan sastanak traje 90 minuta i stranke mogu očekivati da će se u prosjeku održati od pet do šest sastanaka.

Uslugu obiteljskog mirenja mogu pružati stručnjaci iz područja psihologije, socijalne skrbi (uključujući zaštitu djece i socijalni rad) ili prava koji su završili posebnu izobrazbu i imaju odgovarajuću stručnu potvrdu. Podaci za kontakt tih stručnjaka dostupni su na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruEstonskog udruženja izmiritelja, okružnih sudova i lokalnih tijela vlasti.

U Estoniji su usluge obiteljskog mirenja uređene sljedećim zakonima:

Jedan je od prioriteta programa rada estonske vlade za razdoblje 2015. – 2016. ojačati sustav zaštite djece, među ostalim i razvojem obiteljskog mirenja. Ministarstvo socijalnog rada i Ministarstvo pravosuđa trenutačno surađuju na razvoju prijedloga za izmjenu zakona, propisa i administrativnih odredaba kojima se uređuje ta usluga u cilju poboljšanja njezine organizacije i financiranja.

U Estoniji rade i međunarodno kvalificirani izmiritelji koji su nadležni za slučajeve prekograničnog mirenja kada je jedan od roditelja odveo dijete u zemlju koja nije zemlja rođenja djeteta ni zemlja njegova uobičajenog boravišta. Radni su jezici estonski, engleski, ruski i finski. Izmiriteljima se moguće obratiti putem Poveznica se otvara u novom prozoruzajedničke adrese e-pošte udruženja.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2019