Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Internationale gezinsbemiddeling - Estland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Gezinsmediation of mediation bij geschillen in verband met een echtscheiding of scheiding richt zich allereerst op ouders die scheiden en hulp van een onpartijdige specialist nodig hebben om hun geschillen te beslechten, de communicatie en de samenwerking over kwesties in verband met de organisatie van het leven van de kinderen te verbeteren en overeenkomsten op dit gebied te sluiten. Het doel van mediation is niet zozeer verzoening, maar eerder het sluiten van uitvoerbare overeenkomsten.

Sinds april 2015 wordt deze dienst op de volgende wijzen beschikbaar gesteld en gefinancierd:

  1. via de lokale autoriteiten van de woonplaats van het kind met een gedeeltelijke financiering door de lokale overheid;
  2. door een gerechtelijke procedure naar aanleiding van het verzoek van een rechter, gefinancierd door de partijen of in voorkomend geval door een nationaal verzoek om rechtsbijstand;
  3. op initiatief van een geïnformeerde ouder die de financiering op zich neemt of via de vereniging Eesti Lepitajate Ühing (Estse vereniging van mediators) (waarbij de partijen zelf de financiering op zich nemen).

Als de partijen de bemiddelingsprocedure zelf financieren, variëren de tarieven per regio. In Tallinn en in de grotere steden van Estland kost een sessie vijftig tot zeventig euro en elders in Estland vijfendertig tot vijftig euro. Een sessie duurt anderhalf uur en er worden gemiddeld vijf à zes afspraken gepland.

Gezinsmediation kan aangeboden worden door specialisten op het gebied van psychologie, de sociale sector (met inbegrip van kinderbescherming en sociaal werk) of juridische zaken die een speciale opleiding hebben gevolgd en die een beroepsdiploma hebben; de gegevens van deze specialisten staan op de sites van de vereniging De link wordt in een nieuw venster geopend.Eesti Lepitajate Ühing, de rechtbanken van eerste aanleg en de lokale overheden.

In Estland valt de organisatie van gezinsmediation onder de volgende wetgeving:

In 2015–2016 is de versterking van het kinderbeschermingssysteem, inclusief de ontwikkeling van gezinsmediation, een van de prioriteiten van het actieplan van de Estse regering. De ministeries van Sociale Zaken en Justitie van de Republiek Estland werken op dit moment samen om de voorstellen voor het voltooien en aanpassen van de juridische bepalingen voor deze dienst op te stellen en zo het beheer en de financiering ervan te verbeteren.

Er bestaan in Estland eveneens mediators van wie de kwalificatie op internationaal niveau erkend is en die bevoegd zijn om grensoverschrijdende mediationkwesties te behandelen als een van de ouders zich met het kind heeft gevestigd in een land dat noch het geboorteland, noch het land van de gewone verblijfplaats van het kind is. Werktalen: Ests, Engels, Russisch en Fins. Er kan contact worden opgenomen met de mediators via het De link wordt in een nieuw venster geopend.e-mailadres van de vereniging.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 03/04/2019