Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Francuska

Međunarodni i europski instrumenti za suradnju potiču primjenu postupaka prekograničnog obiteljskog mirenja kako bi se postiglo mirno i brzo rješavanje sporova. Francuska je u okviru svojeg središnjeg tijela uspostavila jedinicu za poticanje primjene postupka mirenja u prekograničnim sporovima. Važno je navesti i nacionalne propise koji se odnose na postupke mirenja, a mogu se primjenjivati u prekograničnim slučajevima.

Nacionalni pravni okvir:

Zakon br. 95-125 od 8. veljače 1995., dopunjen Odlukom br. 2012-66 od 22. srpnja 1996. o sudskom mirenju u Francuskoj. Svaki sudac imenovan za vođenje postupka može uz pristanak stranaka odrediti miritelja – kvalificiranu, nepristranu i neovisnu treću osobu.

Pravilnik br. 2011-1540 od 16. studenoga 2011., kojim se prenosi Direktiva br. 2008/52/EZ od 21. svibnja 2008., izmijenio je Zakon od 8. veljače 1995. Taj zakon definira mirenje kao svaki strukturirani proces kojim dvije ili više stranaka pokušavaju postići dogovor, s ciljem sporazumnog rješavanja spora uz pomoć treće osobe. Njime se uspostavlja sustav koji je zajednički svim postupcima mirenjima.

Odlukom od 2. prosinca 2003. (Poveznica se otvara u novom prozoručlanci R.451-66 i dalje Zakona o socijalnom radu i obitelji) i odlukama od 12. veljače 2004. i 19. ožujka 2012. uvedena je državna diploma iz područja obiteljskog mirenja. Međutim, trenutačno nije obvezno posjedovanje takve diplome za rad u svojstvu obiteljskog miritelja, s obzirom na to da obiteljsko mirenje nije uređena profesija.

Obiteljsko mirenje može se primijeniti:

1. u okviru izvansudskog postupka: riječ je o standardnom obiteljskom mirenju; u tom slučaju miritelja imenuju izravno stranke;

2. u okviru sudskog postupka: Članak 1071. Zakona o parničnom postupku, članci 255. i 373-2-10 Građanskog zakonika;

  • sudac obiteljskog suda strankama može predložiti primjenu mjere mirenja te nakon njihova pristanka odrediti obiteljskog miritelja koji će započeti postupak.
  • sudac obiteljskog suda može naložiti strankama da se susretnu s obiteljskim miriteljem, koji će ih obavijestiti o predmetu i odvijanju obiteljskog mirenja.

Sudac obiteljskog suda može potvrditi dogovor postignut pri obiteljskom mirenju (članci 1534., 1565. i dalje Zakona o parničnom postupku). Sudac potvrđuje dogovor osim ako utvrdi da takav dogovor ne štiti dovoljno interes djeteta, da nije riječ o dobrovoljnom pristanku roditelja (članak 373-2-7 stavak 2. Građanskog zakonika) ili da općenito može narušiti javni poredak.

  • Obiteljsko mirenje je besplatno ako postupak vodi jedinica za međunarodno obiteljsko mirenje (CMFI), a plaćanje naknade propisano je kada postupak vodi privatni miritelj. Financijsko sudjelovanje stranaka u skladu je sa službenim pravilnikom o naknadama za usluge mirenja, koje se plaćaju po sastanku i po osobi, a definirane su ovisno o prihodima stranaka (mogućnost dobivanja besplatne pravne pomoći ili pomoći iz Fonda za obiteljske naknade). Poveznica na primjenjive odredbe Zakona o parničnom postupku: ovdje Word(56 Kb)fr
  • Poveznica na Poveznica se otvara u novom prozoruinformativnu stranicu Ministarstva pravosuđa o obiteljskom mirenju
  • Poveznica na popis miritelja: kako biste pronašli najbližu službu obiteljskog mirenja, unesite pojam za pretraživanje: „médiation familiale” (obiteljsko mirenje) u okviru „catégories” (kategorije) na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruJustice en région (regionalno pravosuđe).

Međunarodno obiteljsko mirenje:

Međunarodno obiteljsko mirenje predviđeno je instrumentima međunarodne suradnje u obiteljskim stvarima (Haška konvencija od 25. listopada 1980. i Uredba Bruxelles II.a) s ciljem omogućivanja sporazumnog rješenja povratka djeteta u slučaju međunarodne otmice ili dogovora o korištenju prava na kontakt s djetetom.

Zainteresirane osobe mogu učiniti sljedeće:

1. obratiti se miriteljima koji rade samostalno ili u okviru udruge: popis miritelja ovlaštenih za rad na međunarodnim obiteljskim predmetima naveden je na sljedećoj adresi: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justice.gouv.fr/26139 (ili kliknuti Poveznica se otvara u novom prozoruovdje).

2. zatražiti mirenje putem za to predviđene jedinice za međunarodno obiteljsko mirenje Ministarstva pravosuđa koja je središnje francusko tijelo za haške konvencije od 25. listopada 1980. i 19. listopada 1996. te za Uredbu Bruxelles II.a. Središnje tijelo predlaže upotrebu mirenja u predmetima suradnje za koje je zaduženo, ali prema potrebi može intervenirati i u drugim predmetima koji se odnose na nezakonito odvođenje djeteta, pravo na prekogranični kontakt s djetetom i prekograničnu zaštitu maloljetnika.

Kako bi se pokrenuo postupak mirenja, potrebno je da barem jedan roditelja ima boravište u Francuskoj, a drugi u inozemstvu, neovisno o njihovu državljanstvu. Nakon što jedan od roditelja zatraži međunarodno obiteljsko mirenje, jedinica za mirenje taj postupak predlaže drugom roditelju. Postupak mora biti na dobrovoljnoj osnovi: proces međunarodnog obiteljskom mirenja ne smije se prisilno pokrenuti. Miritelji iz jedinice za mirenje obavljaju svoje dužnosti nepristrano i s pažnjom, a postupak podliježe načelu povjerljivosti.

Mirenje provedeno u okviru jedinice za međunarodno obiteljsko mirenje Ministarstva pravosuđa je besplatno. Zahtjev se zajedno s dokumentima o postupku koji je u tijeku ili je već proveden u Francuskoj ili u inozemstvu šalje na sljedeću adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Zahtjev se može poslati i elektroničkom poštom: Poveznica se otvara u novom prozoruentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Poveznica na stranicu francuskog Ministarstva pravosuđa (jedinica za međunarodno obiteljsko mirenje): Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 25/05/2020