Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Latvija

Kako bi olakšala upotrebu alternativnih načina rješavanja sporova, Republika Latvija donijela je Zakon

o mirenju (na snazi od 18. lipnja 2014.).

Model mirenja koji sud preporučuje u građanskom postupku stupio je na snagu 1. siječnja 2015. Suci su obvezni strankama ponuditi mogućnost mirenja radi rješavanja spora u različitim fazama postupka (nakon pokretanja postupka, tijekom pripreme predmeta za suđenje i na pripremnom ročištu, kao i tijekom sudskog postupka do okončanja razmatranja merituma predmeta).

Radi promicanja mirenja kao načina rješavanja sporova provedeno je nekoliko projekata.

1. Besplatno savjetovanje o mirenju, tzv. okrugli stol o mirenju, koje Vijeće ovlaštenih izmiritelja nudi na sudovima (za obiteljske, ali i druge sporove)

Od 15. rujna 2016. Ministarstvo pravosuđa zajedno s Vijećem ovlaštenih izmiritelja provodi pilot-projekt u kojem svatko tko sudu podnese zahtjev za rješavanje građanskog spora ima mogućnost dobiti jedan sat besplatnog savjetovanja ovlaštenog izmiritelja. Besplatno savjetovanje ovlaštenih izmiritelja koje preporučuje sud dostupno je na nekoliko sudova u Rigi i u cijeloj Latviji. U okviru projekta ovlašteni izmiritelj tijekom savjetovanja stranke u predmetu obavješćuje o sadržaju, postupku i uvjetima procesa mirenja te procjenjuje postoji li mogućnost rješavanja tog spora mirenjem.

2. Projekt – Besplatno mirenje u obiteljskim sporovima

Od 1. siječnja 2017. osobe mogu dobiti državnu potporu u okviru programa koji se financira iz državnog proračuna – mogućnost pohađanja pet besplatnih sastanaka s ovlaštenim izmiriteljem radi rješavanja neslaganja među roditeljima koja utječu na interese djeteta i pronalaženja načina za poboljšanje odnosa među članovima obitelji. Državna potpora u okviru projekta obuhvaća prvih pet sastanaka radi mirenja (svaki 60 minuta) koje vodi ovlašteni izmiritelj te su besplatni za stranke. Ako se spor ne riješi u prvih pet sastanaka, troškove ostalih usluga trebaju snositi stranke. Ovlašteni izmiritelj ili Vijeće ovlaštenih izmiritelja procjenjuje ispunjuje li osoba uvjete za postupak mirenja. Informacije o projektu dostupne su dotičnim osobama putem sudova, što se prenosi na općine, socijalne službe, obiteljske sudove itd.

Cilj je projekta pružiti pomoć 300 parova, omogućujući roditeljima da riješe obiteljske sporove i neslaganja koja razmatra sud, kao i one koji još nisu u sudskom postupku. Projektom se posebno želi podržati brakove ili barem riješiti neslaganja na način koji omogućuje očuvanje poštovanja među roditeljima djeteta te osigurava njihova daljnja komunikacija kako bi mogli zajednički odlučivati o raznim pitanjima svakodnevne skrbi, odgoja i obrazovanja djeteta.

Popis ovlaštenih izmiritelja uključenih u projekt dostupan je na: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://sertificetimediatori.lv/


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 03/12/2019