Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rajat ylittävä perhesovittelu - Alankomaat

Sovittelun avulla osapuolet voivat ratkaista riitansa yhdessä riippumattoman sovittelijan avulla. Sovittelua käytetään erityisesti yksityis- ja julkisoikeudellisissa asioissa. Tällaiseen tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun liittyy monia etuja. Sovittelun avulla riita voidaan ratkaista usein nopeammin kuin tuomioistuimessa. Lisäksi sovittelu on monissa tapauksissa halvempaa. Sovittelu myös tukee osapuolten välisten suhteiden säilyttämistä, kun osapuolet etsivät yhdessä ratkaisua vapaaehtoiselta pohjalta.

Alankomaiden sovittelijoiden liitto

Sovittelijoita voi etsiä Alankomaissa useammasta rekisteristä. Alankomaiden sovittelijoiden liitto Linkki avautuu uuteen ikkunaanMediatorsfederatie Nederland pitää yllä sovittelijoiden rekisteriä: Linkki avautuu uuteen ikkunaanRegister van Mediators (aiemmin ns. NMI-rekisteri). Sovittelijoiden liitossa ovat edustettuina Alankomaiden suurimmat sovittelijayhdistykset. Rekisteriin hyväksytään ainoastaan sovittelijoita, jotka täyttävät tiukat laatukriteerit. Alankomaiden viranomaiset soveltavat liiton kriteereitä myös muiden sovittelijoiden valinnassa (oikeusapulautakunnan Linkki avautuu uuteen ikkunaanrekisteri). Sovittelijoiden liiton sivustolla kerrotaan myös yleensä sovittelusta ja sovittelijoista Alankomaissa.

Vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva kansainvälinen rekisteri

Tietoa sovittelusta voi hakea myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanvaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta kansainvälisestä rekisteristä. Rekisteristä voi hakea sovittelijoita, ja sivustolla on myös tietoa sovittelusta yleensä.

Tietoa sovittelusta

Alankomaissa on käynnistetty hanke Linkki avautuu uuteen ikkunaanMediation naast rechtspraak, jossa edistetään sovittelua oikeudenkäyntimenettelyjen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että osapuolet saavat tietoa sovittelun mahdollisuudesta siitä alioikeudesta (rechtbank) tai muutoksenhakutuomioistuimesta (gerechtshof), jossa heidän asiaansa käsitellään. Muutoksenhakutuomioistuin voi myös ohjata osapuolet vanhemmille tarkoitettuun neuvontapalveluun (ouderschapsonderzoek), jossa perheoikeudelliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelun avulla.

Lisätietoa sovittelusta antavat myös oikeusaputoimisto (Linkki avautuu uuteen ikkunaanJuridisch loket) ja oikeusapulautakunta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanRaad voor de rechtsbijstand).

Sovittelukustannuksiin voi saada tietyin edellytyksin (osittaista) tukea. Lisätietoa sovittelua varten myönnettävästä tuesta on Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMediatorsfederatie Nederland

Linkki avautuu uuteen ikkunaanADR International Register

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDe Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusaputoimisto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRechtsbijstand

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRaad voor Rechtsbijstand (oikeusapulautakunta)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 27/05/2020