Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Nizozemska

U postupku mirenja stranke zajedno rješavaju spor pod vodstvom nezavisnog izmiritelja. Mirenje se najviše upotrebljava u građanskom pravu i javnom pravu. Ta vrsta izvansudskog rješavanja sporova ima brojne prednosti: spor se često rješava brže nego na sudu, mirenje je i financijski povoljnije te pomaže u održavanju dobrih odnosa između stranaka koje dobrovoljno pokušavaju pronaći rješenje.

Nizozemski savez izmiritelja (Mediatorsfederatie Nederland)

U Nizozemskoj postoje različiti registri izmiritelja. Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski savez izmiritelja (MfN) upravlja Poveznica se otvara u novom prozoruregistrom izmiritelja (prethodno poznat kao registar NMI). MfN je savez najvećih udruženja izmiritelja u Nizozemskoj. U registru MfN-a upisani su samo izmiritelji koji ispunjavaju pažljivo razmotrene kriterije kvalitete. Nizozemska vlada primjenjuje standarde MfN-a kao temelj za registar izmiritelja koji djeluju u okviru sustava pravne pomoći (Poveznica se otvara u novom prozoruregistar Odbora za pravnu pomoć). Internetske stranice MfN-a sadržavaju i neovisne informacije o mirenju i izmiriteljima u Nizozemskoj.

Međunarodni registar ADR

Postoji i Poveznica se otvara u novom prozorumeđunarodni registar ADR u kojem možete pronaći izmiritelje i informacije o pitanjima povezanima s mirenjem.

Informacije o mirenju

Nizozemska je uvela i inicijativu pod nazivom mirenje uz sudski postupak (Poveznica se otvara u novom prozoruMediation naast rechtspraak). To znači da će okružni sud ili žalbeni sud koji odlučuje o predmetu upozoriti stranke o mogućnosti odabira mirenja. Sudovi mogu također uputiti stranke u obiteljskopravnim predmetima na roditeljsko savjetovanje (ouderschapsonderzoek) u okviru kojeg se mirenjem može pronaći moguće rješenje problema.

Među ostalim tijelima koja mogu pružiti informacije o mirenju su Poveznica se otvara u novom prozoruUred za pravna pitanja (Het Juridisch Loket) i Poveznica se otvara u novom prozoruOdbor za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand).

U određenim se okolnostima troškovi mirenja mogu nadoknaditi u cijelosti ili djelomično. Dodatne informacije o povratu troškova mirenja možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski savez izmiritelja

Poveznica se otvara u novom prozoruMeđunarodni registar ADR

Poveznica se otvara u novom prozoruDe Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Poveznica se otvara u novom prozoruUred za pravne savjete

Poveznica se otvara u novom prozoruPravna pomoć

Poveznica se otvara u novom prozoruOdbor za pravnu pomoć


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 27/05/2020