Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prekogranični postupak obiteljskog mirenja - Nizozemska

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Mirenje je uvijek dopušteno i primjenjuje se posebno u okviru građanskog prava i javnog prava. Mirenje je dobrovoljno. U Nizozemskoj je u pripremi zakonodavstvo koje uključuje mjere za promicanje kvalitete.

U Nizozemskoj postoje različiti registri izmiritelja. MfN je savez najvećih udruženja izmiritelja i vodi opsežan registar izmiritelja. U registar MfN-a mogu se upisati samo izmiritelji koji ispunjavaju pažljivo razmotrene kriterije u pogledu kvalitete. Na primjer, postoje pravila postupanja izmiritelja. Web-mjesto MfN-a sadržava i neovisne informacije o mirenju i izmiriteljima u Nizozemskoj.

Drugi je registar međunarodni registar ADR. Web-mjesto tog registra omogućuje pronalaženje izmiritelja i obuhvaća informacije o temama povezanima s mirenjem.

U pravnom sustavu Nizozemske postoji i inicijativa za mirenje. To znači da okružni sud ili prizivni sud u kojemu je postupak u tijeku obavješćuje uključene stranke o mogućnosti odabira mirenja. Prizivni sud stranke može uputiti i na roditeljsko savjetovanje na kojem se mirenjem može tražiti moguće rješenje problema.

Ostala tijela u kojima se mogu dobiti informacije o mirenju jesu Juridisch Loket (ured za pravne informacije i pomoć) i Raad voor de Rechtsbijstand (Vijeće za pravnu pomoć).

U određenim se okolnostima troškovi mirenja mogu nadoknaditi u cijelosti ili djelomično.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nmi-mediation.nl/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.adr-register.com/nl

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.juridisch.nl/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rechtsbijstand.nl/


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 27/11/2019