Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Internationale gezinsbemiddeling - Nederland

Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar samen het conflict op. Mediation wordt vooral toegepast in het burgerlijk recht en het publiekrecht. Deze vorm van buitengerechtelijke geschiloplossing brengt veel voordelen met zich mee. Een conflict wordt vaak sneller opgelost dan wanneer het voor de rechter zou komen. Mediation is bovendien in veel gevallen goedkoper. Daarnaast draagt mediation bij aan het behoud van de relatie tussen de partijen. Op vrijwillige basis gaan partijen op zoek naar een oplossing.

Mediatorsfederatie Nederland

In Nederland zijn er verschillende registers van mediators. De De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediatorsfederatie Nederland (MfN) beheert het De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van Mediators (het vroegere NMI-register). De MfN is de federatie waarin de grootste mediatorsverenigingen in Nederland vertegenwoordigd zijn. In het MfN-register worden enkel mediators opgenomen die aan zorgvuldig afgewogen kwaliteitscriteria voldoen. De Nederlandse overheid gebruikt de normen van de MfN als basis voor het register van mediators die in de toevoegingssfeer (De link wordt in een nieuw venster geopend.register van de Raad voor Rechtsbijstand) werken. Op de website van de MfN vindt u verder onafhankelijke informatie over mediation en mediators in Nederland.

ADR International Register

Daarnaast bestaat ook het De link wordt in een nieuw venster geopend.ADR International Register. Op de website van dit register kan worden gezocht naar mediators en tevens is er informatie beschikbaar over onderwerpen die gerelateerd zijn aan mediation.

Informatie over mediation

In Nederland bestaat verder het initiatief ‘De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediation naast rechtspraak’. Dit initiatief houdt in dat de rechtbank of het gerechtshof, waar een procedure loopt, betrokkenen wijst op de mogelijkheid te kiezen voor mediation. Het gerechtshof kan daarnaast partijen verwijzen naar een ouderschapsonderzoek waar mede langs de weg van mediation gezocht kan worden naar een mogelijke oplossing van het probleem.

Andere instanties waar informatie over mediation verkregen kan worden zijn De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Juridisch Loket en de De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor Rechtsbijstand.

Onder bepaalde omstandigheden kan een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten van mediation verkregen worden. Meer informatie over gesubsidieerde mediation kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vinden.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Mediatorsfederatie Nederland

De link wordt in een nieuw venster geopend.ADR International Register

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Juridisch Loket

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor Rechtsbijstand


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 04/12/2019