Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familjerådgivning över gränserna - Nederländerna

Vid medling löser parterna tvisten gemensamt, under vägledning av en oberoende medlare. Medling används främst på det civilrättsliga och det offentligrättsliga området. Det finns många fördelar med denna typ av tvistlösning utanför domstol: en tvist får ofta snabbare en lösning på så sätt än om den tas upp i domstol, medling tenderar också att bli billigare och hjälper till att bibehålla relationen mellan parterna eftersom de frivilligt försöker hitta en lösning.

Nederländska medlarförbundet (Mediatorsfederatie Nederland)

Det finns flera register över medlare. Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländska medlarförbundet (MfN) sköter Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över medlare (tidigare känt som NMI-registret). MfN är det förbund som företräder de största medlarföreningarna i Nederländerna. MfN:s register innehåller endast medlare som uppfyller noggrant avvägda kvalitetsstandarder. Nederländska staten använder MfN:s standarder som grundval för registret över medlare som arbetar inom rättshjälpssystemet (Rättshjälpsrådets Länken öppnas i ett nytt fönsterregister). På MfN:s webbplats finns också oberoende information om medling och medlare i Nederländerna.

ADR:s internationella register

Dessutom finns Länken öppnas i ett nytt fönsterADR:s internationella register, där man kan söka efter medlare och hitta information om ämnen som rör medling.

Information om medling

Nederländerna har infört initiativet ”Länken öppnas i ett nytt fönsterMediation naast rechtspraak” (medling parallellt med rättsprocesser). Det innebär att den distriktsdomstol eller appellationsdomstol som prövar ett mål informerar parterna om möjligheten till medling. Domstolarna kan också hänvisa parterna i familjerättsliga mål till en föräldrautredning (ouderschapsonderzoek), där medling ingår som metod för att hitta en möjlig lösning på problemen.

Andra organ som lämnar information om medling är bl.a. Länken öppnas i ett nytt fönsterJuridikinformationen (Het Juridisch Loket) och Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälpsrådet (Raad voor Rechtsbijstand).

Under vissa omständigheter kan kostnader för medling återbetalas helt eller delvis. Klicka Länken öppnas i ett nytt fönsterhär för mer information om subsidierad medling.

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländska medlarförbundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterADR:s internationella register

Länken öppnas i ett nytt fönsterDe Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Länken öppnas i ett nytt fönsterJuridikinformationen

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälp

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälpsrådet


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 27/05/2020