Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Deti môžu potrebovať novú rodinu buď preto, že ide o siroty, alebo preto, že sa ich rodičia javia ako nespôsobilí na výkon starostlivosti o ne. Pojem „pestúnska rodina“ môže byť v jednotlivých krajinách EÚ definovaný rôzne.


Akýkoľvek druh umiestnenia dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti s jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo do ústavnej starostlivosti – sirotinca alebo detského domova – v inej krajine EÚ patrí do rozsahu pôsobnosti Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia Brussels IIa.

Súd alebo orgán, ktorý zvažuje umiestnenie dieťaťa do pestúnskej rodiny alebo ústavnej starostlivosti v inej krajine EÚ, musí pred tým, ako umiestnenie nariadi, požiadať o konzultácie orgány tejto krajiny. Na určenie potrebného druhu konzultácií sa v nariadení odkazuje na vnútroštátne právne predpisy:

  • Ak sa v štáte, v ktorom má byť dieťa umiestnené, pre vnútroštátne umiestnenie detí vyžaduje zásah orgánov verejnej moci, potom je v prípade cezhraničného umiestnenia potrebné získať súhlas orgánu prijímacieho štátu ešte pred tým, ako sa umiestnenie nariadi.
  • Ak sa v štáte, v ktorom mám byť dieťa umiestnené, pre vnútroštátne umiestnenie detí nevyžaduje žiadny zásah orgánov verejnej moci, potom musia byť jeho príslušné orgány o umiestnení len informované.

Pojem „pestúnska rodina“ vymedzujú vnútroštátne právne predpisy a postupy jednotlivých krajín EÚ nejednotne, najmä či to zahŕňa príbuzných alebo nie.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/04/2020