Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kinnipidamine ja kinnipeetavate üleviimine

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


EL aitab kaasa vangide rehabiliteerimisele, lubades neil kanda karistust oma kodumaal. Selleks on loodud süsteem, mille abil viiakse vangid tagasi ELi riiki, kust nad tulevad, st, kus nad tavaliselt elavad või kus neil on tihedad sidemed.


Süsteem põhineb 3. aasta raamotsustel:

Otsus kinnipeetavate kodumaale üleandmise kohta

2008. aasta Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus vabadusekaotuslike karistuste kohta võimaldab viia vangid üle riiki, kus nad tavaliselt elavad. Seda seetõttu, et kinnipeetavate rehabiliteerimine on tõenäolisem, kui nad saavad täita oma karistust oma koduriigis.

Otsus parandab riikidevahelist teabevahetust ja võimaldab vange üle anda määratud tähtaja jooksul.

Mis ajast pärast seda kohaldatakse?

ELi liikmeriigid pidid otsuse oma riigi õigusse üle võtma 5. detsembriks 2011. Rakendamise kohta saab teavet Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Millised dokumendid sellega asendatakse?

ELis asendab otsus Lingil klikates avaneb uus akensüüdimõistetud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni (1983) ja selle Lingil klikates avaneb uus akenlisaprotokolli (1997), kuid väljaspool ELi kohaldatakse neid ka edaspidi.

Otsus, mis käsitleb tingimisi vangistust kodumaal

2008. aasta Lingil klikates avaneb uus akenraamotsus tingimuslike meetmete kohta & alternatiivsed karistused võimaldavad isikul saata tagasi riiki, kus ta tavaliselt elab, kui ta on:

  • ta on süüdi mõistetud ja tingimisi vabastatud või
  • talle on määratud alternatiivne karistus

ELi riigis, kus ta tavaliselt ei ela.

Seejärel teostab järelevalvet karistuse kandmise üle see riik, sest inimesed rehabiliteeruvad paremini oma kodumaal.

Mis ajast pärast seda kohaldatakse?

ELi liikmeriigid pidid otsuse oma riigi õigusse üle võtma 6. detsembriks 2011. Rakendamise kohta saab teavet Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Millised dokumendid sellega asendatakse?

Otsus asendab asjaomased osad Lingil klikates avaneb uus aken1964. aasta Euroopa Nõukogu konventsioonis tingimisi karistatud või tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastatud isikute kohta, kuid väljaspool ELi kohaldatakse seda konventsiooni ka edaspidi..

Otsus kohtueelse kinnipidamise alternatiivide kohta

2009. aasta Lingil klikates avaneb uus akenraamotsuse kohaselt kehtib käitumiskontrolli meetmete kui kohtueelse kinnipidamise alternatiivi kohta tehtud otsuste puhul vastastikuse tunnustamise põhimõte.

Enne kohtumenetlust ajutiselt vabastatud kahtlustatavate puhul võimaldab see otsus anda vastutuse mittevabaduskaotusliku järelevalve eest sellele riigile, kus kahtlustatav tavaliselt elab.

See tähendab, et ELi kodanikud võivad teises ELi riigis toimuvat kohtumenetlust oodata oma kodumaal. Koduliikmesriik tegeleb nende järelevalvega mittevabaduskaotuslike meetmete abil (st kohustab neid viibima kindlaksmääratud kohas või ilmuma iga päev politseijaoskonda). See aitab vältida pikka kohtueelset kinnipidamist välisriigis.

Mis ajast pärast seda kohaldatakse?

ELi liikmeriigid pidid otsuse oma riigi õigusse üle võtma 11. detsembriks 2012. Rakendamise kohta saab teavet Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Lisateave

Vt Europris ja CEP ( Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Vanglate ja Kinnipidamisasutuste Organisatsioon ja EuroopaLingil klikates avaneb uus akenKriminaalhoolduse Organisatsioon).


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Poslední aktualizace: 27/11/2019