Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Detenzjoni u trasferiment ta’ priġunieri

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: dobrá

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


L-UE tgħin biex jiġu riabilitati l-priġunieri billi tippermettilhom li jiskontaw is-sentenza tagħhom fil-pajjiż ta’ appartenenza tagħhom. Biex tagħmel dan, waqqfet sistema biex tittrasferixxi lill-ħabsin lura lejn il-pajjiż tal-UE minn fejn ikunu ġejjin, fejn wieħed normalment jgħix fihom jew li miegħu għandhom rabtiet mill-qrib.


Is-sistema hija bbażata fuq 3 “deċiżjonijiet qafas”:

Id-Deċiżjoni dwar it-trasferiment ta’ priġunieri lejn il-pajjiż ta’ appartenenza tagħhom

Id-Deċiżjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQafas tal-2008 dwar sentenzi ta’ kustodja tippermetti li d-detenuti jiġu trasferiti lura lejn il-pajjiż li normalment jgħixu fih. Dan huwa għaliex huwa aktar probabbli li l-priġunieri jiġu riabilitati jekk jistgħu jservu s-sentenza tagħhom fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom.

Id-Deċiżjoni ttejjeb il-komunikazzjoni bejn il-pajjiżi u tippermetti li jsiru trasferimenti f’termini ta’ skadenza speċifiċi.

Minn meta ġiet applikata?

Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporaw din id-deċiżjoni fil-liġi nazzjonali tagħhom sas-5 ta’ Diċembru 2011. Informazzjoni dwar il-progress tal-implimentazzjoni tista’ tinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

X’għandu jinbidel?

Għall-UE, id-Deċiżjoni tissostitwixxi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Konvenzjoni Ewropea dwar it-trasferiment ta’ persuni sentenzjati (1983) u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Protokoll Addizzjonali ( 1997) tagħha, għalkemm dawn il-Konvenzjonijiet ser ikomplu japplikaw għal pajjiżi li mhumiex fl-UE.

Id-Deċiżjoni dwar il-probation fil-pajjiż ta’ appartenenza tal-awtur ta’ ksur

Id-Deċiżjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQafas tal-2008 dwar il-miżuri ta’ prova & sanzjonijiet alternattivi tagħmilha possibbli li persuna tintbagħat lura lejn il-pajjiż fejn normalment jgħixu jekk kienu:

  • ġiet ikkundannata u rrilaxxata fuq probation, jew
  • mogħtija piena alternattiva

f’pajjiż tal-UE fejn normalment ma jgħixux.

Dan il-pajjiż imbagħad jissorveljahom biex jiskonta s-sentenza tagħhom, peress li n-nies huma aktar faċilment riabilitati f’pajjiżhom.

Minn meta ġiet applikata?

Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporaw din id-deċiżjoni fil-liġi nazzjonali tagħhom sas-6 ta’ Diċembru 2011. Informazzjoni dwar il-progress tal-implimentazzjoni tista’ tinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

X’għandu jinbidel?

Id-Deċiżjoni tissostitwixxi l-partijiet rilevanti Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Konvenzjoni tal-1964 tal-Kunsill tal-Ewropa dwar it-trażgressuri kkundannati jew liberati kondizzjonalment, għalkemm din il-Konvenzjoni tkompli tapplika għal pajjiżi mhux tal-UE.

Deċiżjoni dwar alternattivi għall-arrest preventiv

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Deċiżjoni Qafas tal-2009 tapplika l-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni ta’ qabel il-proċess.

Għal persuni suspettati li ġew rilaxxati b’mod proviżorju qabel il-proċess tagħhom, din id-deċiżjoni tippermetti li r-responsabbiltà għal superviżjoni mhux ta’ kustodja tiġi trasferita lejn il-pajjiż fejn normalment jgħixu.

Dan jippermetti liċ-ċittadini tal-UE jirritornaw lura lejn pajjiżhom, filwaqt li jistennew proċess f’pajjiż ieħor tal-UE. Pajjiżhom se jissorveljahom bl-użu ta’ miżuri mhux ta’ kustodja (eż. il-ħtieġa li jibqgħu f’post speċifiku, jew li jitolbuhom jirrapportaw għand għassa tal-pulizija kuljum). Dan jevita detenzjoni twila qabel is-smigħ tal-kawża barra mill-pajjiż.

Minn meta ġiet applikata?

Il-pajjiżi kellhom jinkorporaw din id-deċiżjoni fil-liġi nazzjonali tagħhom sal-11 ta’ Diċembru 2012. Informazzjoni dwar il-progress tal-implimentazzjoni tista’ tinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawnhekk.

Aktar informazzjoni

Ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEuropris u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCEP.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Poslední aktualizace: 27/11/2019