Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zadržiavanie a odovzdávanie väzňov

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


EÚ pomáha rehabilitovať väzňov tým, že im umožňuje vykonávať trest vo svojej domovskej krajine. Na tento účel vytvorila systém na presun väzňov späť do krajiny EÚ, z ktorej prichádzajú, z ktorej zvyčajne žijú alebo s ktorými majú úzke väzby.


Systém je založený na 3 „rámcových rozhodnutiach“:

Rozhodnutie o odovzdaní väzňov do ich domovskej krajiny

Odkaz sa zobrazí v novom okneRámcové rozhodnutie o trestoch odňatia slobody z roku 2008 umožňuje väzňom, aby sa previedli späť do krajiny, v ktorej zvyčajne žijú. Je to preto, že väzni sú častejšie rehabilitovaní, ak môžu vo svojej domovskej krajine odpykať svoj trest.

Toto rozhodnutie zlepšuje komunikáciu medzi krajinami a umožňuje uskutočniť prenosy v stanovených lehotách.

Odkedy sa uplatňuje?

Krajiny EÚ museli toto rozhodnutie zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 5. decembra 2011. Informácie o stave vykonávania možno nájsť Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Čo nahrádza?

Odkaz sa zobrazí v novom oknePokiaľ ide o EÚ, týmto rozhodnutím sa nahrádza Európsky dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb (1983) a jeho Odkaz sa zobrazí v novom oknedodatkový protokol (1997), hoci tieto dohovory sa budú naďalej uplatňovať na krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ.

Rozhodnutie o probácii v domovskej krajine páchateľov

Odkaz sa zobrazí v novom okneRámcové rozhodnutie o probačných opatreniach (& alternatívne sankcie) z roku 2008 umožňuje, aby sa osoba vrátila do krajiny, v ktorej zvyčajne žijú, ak:

  • bol odsúdený a prepustený v skúšobnej lehote alebo
  • vzhľadom na alternatívnu sankciu

v krajine EÚ, v ktorej zvyčajne nežijú.

Táto krajina ich potom bude vykonávať pri výkone trestu, pretože ľudia sa ľahšie obnovujú vo svojej domovskej krajine.

Odkedy sa uplatňuje?

Krajiny EÚ museli toto rozhodnutie zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 6. decembra 2011. Informácie o stave vykonávania možno nájsť Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Čo nahrádza?

Rozhodnutie nahrádza príslušné časti Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovoru Rady Európy z roku 1964 o podmienečne odsúdených alebo prepustení páchateľov, hoci sa tento dohovor bude aj naďalej vzťahovať na krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ.

Rozhodnutie o alternatívach vyšetrovacej väzby

Odkaz sa zobrazí v novom okneRámcové rozhodnutie z roku 2009 uplatňuje zásadu vzájomného uznávania rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako alternatívu k vyšetrovacej väzbe.

V prípade podozrivých osôb, ktoré boli predbežne prepustené pred ich súdnym konaním, toto rozhodnutie umožňuje preniesť zodpovednosť za odňatie slobody na krajinu, v ktorej zvyčajne žijú.

Občanom EÚ to umožňuje vrátiť sa domov, pričom čakajú na súdny proces v inej krajine EÚ. Ich domovská krajina bude vykonávať dohľad nad nimi pomocou neväzobných opatrení (napríklad si vyžadujú, aby zostali na určenom mieste, alebo od nich žiadajú, aby každý deň podávali správy na policajnú stanicu). Tým sa predchádza zdĺhavej vyšetrovacej väzbe v zahraničí.

Odkedy sa uplatňuje?

Krajiny museli toto rozhodnutie zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 11. decembra 2012. Informácie o stave vykonávania možno nájsť Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Viac informácií

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneEuropris a Odkaz sa zobrazí v novom okneCEP.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posljednji put ažurirano: 27/11/2019