Apcietinājums un ieslodzīto pārsūtīšana

ES palīdz ieslodzīto sociālajai rehabilitācijai, ļaujot izciest sodu savā piederības valstī. Šajā nolūkā tā ir izveidojusi sistēmu ieslodzīto nodošanai atpakaļ ES valstij, no kuras viņi ierodas, kurā viņi parasti dzīvo vai ar kuru viņiem ir ciešas saites.

Šī sistēma balstās uz 3 “pamatlēmumiem”.

Lēmums par ieslodzīto nodošanu viņu piederības valstij

2008. gada pamatlēmumā par brīvības atņemšanas sodiem ieslodzītie tiek pārvietoti atpakaļ uz valsti, kurā viņi parasti dzīvo. Tas ir tāpēc, ka cietumnieki, iespējams, tiks reabilitēti, ja viņi varēs izciest savu sodu savā valstī.

Ar lēmumu tiek uzlabota saziņa starp valstīm un ļauts veikt nodošanu, ievērojot noteiktus termiņus.

Kopš kura laika to piemēro?

ES valstīm šis lēmums bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2011. gada 5. decembris. Informāciju par īstenošanas faktisko situāciju var atrast šeit.

Ko tas aizstāj?

Attiecībā uz ES ar šo lēmumu aizstāj Eiropas Konvenciju par notiesāto personu nodošanu notiesātajai personai (1983) un tās papildu protokolu (1997), lai gan šīs konvencijas tiks piemērotas arī valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Lēmums par probāciju noziedzīgā nodarījuma izdarītāja piederības valstī

2008. gada pamatlēmums par probācijas pasākumiem & Alternatīvas sankcijas ļauj nosūtīt personu atpakaļ uz valsti, kurā tās parasti dzīvo, ja tās ir:

  • ir notiesāta un tai piemērota pirmstermiņa atbrīvošana vai
  • tai piespriestas alternatīvas sankcijas

ES dalībvalstī, kurā personai nav pastāvīgā dzīvesvieta.

Tādā gadījumā attiecīgā piederības valsts uzrauga šīs personas soda izciešanu, jo cilvēku ir vieglāk resocializēt mītnes valstī.

Kopš kura laika to piemēro?

ES valstīm šis lēmums bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2011. gada 6. decembris. Informāciju par īstenošanas faktisko situāciju var atrast šeit.

Ko tas aizstāj?

Pamatlēmums aizstāj attiecīgās daļas Eiropas Padomes 1964. gada Konvencijā par nosacīti notiesātu vai nosacīti atbrīvotu likumpārkāpēju uzraudzību, bet šo konvenciju arī turpmāk piemēros valstīm, kas neietilpst ES.

Lēmums par alternatīvām pirmstiesas apcietinājumam

Ar 2009. gada Pamatlēmumu piemēro savstarpējas atzīšanas principu attiecībā uz lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam.

Saskaņā ar Pamatlēmumu iespējams atbildību par uzraudzību, kas nav saistīta ar brīvības atņemšanu un ko piemēro pirmstiesas procesā no apcietinājuma nosacīti atbrīvotām aizdomās turētām personām, nodot šo personu pastāvīgās dzīvesvietas valstij.

Tas ļauj ES pilsoņiem atgriezties mājās, kamēr tiek gaidīta tiesa citā ES valstī. Piederības valsts tos uzraudzīs, izmantojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus pasākumus (piemēram, pienākums uzturēties noteiktā vietā vai katru dienu reģistrēties policijas iecirknī). Tas ļauj izvairīties no ilgstoša pirmstiesas apcietinājuma ārvalstīs.

Kopš kura laika to piemēro?

Valstīm šis lēmums bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2012. gada 11. decembris. Informāciju par īstenošanas faktisko situāciju var atrast šeit.

Vairāk informācijas

Skatīt EuroPris un CEP.

Lapa atjaunināta: 27/11/2019

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.