Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zadržování a předávání vězňů

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: media

La traduzione vi risulta utile?


EU pomáhá s rehabilitací vězňů tím, že jim umožňuje, aby vykonali svůj trest ve své domovské zemi. Za tímto účelem zavedl systém pro přesun vězňů zpět do země EU, z níž pocházejí, přičemž jeden z nich obvykle žije nebo s nímž mají úzké vazby.


Systém je založen na 3 „rámcových rozhodnutích“:

Rozhodnutí o předání vězňů do jejich domovské země

Odkaz se otevře v novém okně.Rámcové rozhodnutí o trestech odnětí svobody z roku 2008 umožňuje předávat vězně zpět do země, v níž běžně pobývají. Důvodem pro to je skutečnost, že existuje větší pravděpodobnost rehabilitace vězňů, mohou-li vykonat svůj trest ve své domácí zemi.

Rozhodnutí zlepšuje komunikaci mezi zeměmi a umožňuje, aby k předáním docházelo ve stanovených časových rámcích.

Od kdy se používá?

Země EU toto rozhodnutí měly provést ve svých vnitrostátních právních předpisech do 5. prosince 2011. Informace o aktuálním stavu provedení jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Co nahrazuje?

Pro EU rozhodnutí nahrazuje Odkaz se otevře v novém okně.Evropskou úmluvu o předávání odsouzených osob (1983) a její Odkaz se otevře v novém okně.dodatkový protokol (1997), avšak tyto úmluvy se nadále budou používat ve vztahu k zemím, které nejsou členy EU.

Rozhodnutí o probaci v domovské zemi pachatele

Odkaz se otevře v novém okně.Rámcové rozhodnutí z roku 2008 o probačních opatřeních & alternativní sankce umožňují, aby osoba byla poslána zpět do země, kde běžně žije:

  • byla odsouzena a propuštěna s uložením probačního opatření, nebo
  • jí byl uložen alternativní trest

v zemi EU, v níž běžně nepobývá.

Tato země na ni bude poté dohlížet při výkonu jejího trestu, neboť lidé se lépe rehabilitují ve své domovské zemi.

Od kdy se používá?

Země EU toto rozhodnutí měly provést ve svých vnitrostátních právních předpisech do 6. prosince 2011. Informace o aktuálním stavu provedení jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Co nahrazuje?

Rozhodnutí nahrazuje příslušné části Odkaz se otevře v novém okně.Úmluvy Rady Evropy z roku 1964 o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, nicméně tato úmluva se stále použije ve vztahu k zemím, které nejsou členy EU.

Rozhodnutí o alternativách k vazbě

Odkaz se otevře v novém okně.Rámcové rozhodnutí z roku 2009 uplatňuje zásadu vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy k vazbě.

U podezřelých osob podmínečně propuštěných, které čekají na soudní proces, toto rozhodnutí umožňuje předat odpovědnost za nevazební dohled do země, v níž běžně pobývají.

Umožňuje to, aby se občané EU vrátili domů při čekání na soudní proces v jiné zemi EU. Jejich domovská země na ně bude dohlížet za pomoci nevazebních opatření (např. vyžadovat po nich, aby se zdržovali na konkrétně stanoveném místě, nebo požadovat po nich, aby se každý den hlásili na policejní stanici). Zabraňuje to dlouhotrvajícím vazbám v zahraničí.

Od kdy se používá?

Země toto rozhodnutí měly provést ve svých vnitrostátních právních předpisech do 11. prosince 2012. Informace o aktuálním stavu provedení jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Více informací

Viz Odkaz se otevře v novém okně.Europris a Odkaz se otevře v novém okně.CEP.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019