Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pridržanje in predaja zapornikov


EU pomaga pri resocializaciji obsojencev, saj jim omogoča, da kazen prestajajo v svoji domači državi. V ta namen je vzpostavila sistem za premestitev obsojencev v državo EU, iz katere prihajajo, v kateri običajno prebivajo ali s katero so tesno povezani.


Sistem temelji na treh okvirnih sklepih.

Sklep o premestitvi obsojencev v njihovo domačo državo

Povezava se odpre v novem oknuOkvirni sklep iz leta 2008 o zapornih kaznih omogoča premestitev obsojencev v državo, v kateri običajno prebivajo. Možnost resocializacije je namreč večja, če lahko obsojenci kazen prestajajo v svoji domači državi.

Sklep izboljšuje komunikacijo med državami in omogoča premestitve v določenih rokih.

Od kdaj se uporablja?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 5. decembra 2011. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Kaj nadomešča?

Za EU ta sklep nadomešča Povezava se odpre v novem oknuEvropsko konvencijo o transferju obsojenih oseb (1983) in njen Povezava se odpre v novem oknuDodatni protokol (1997), čeprav se ti konvenciji še naprej uporabljata za države, ki niso članice EU.

Sklep o pogojnem odpustu storilcev kaznivih dejanj v domači državi

Povezava se odpre v novem oknuOkvirni sklep iz leta 2008 o spremljevalnih ukrepih in alternativnih sankcijah omogoča, da se oseba pošlje nazaj v državo, v kateri običajno prebiva, če je bila:

  • obsojena in pogojno odpuščena ali
  • ji je bila izrečena alternativna kazen

v državi EU, kjer običajno ne prebiva.

Država, v katero se oseba pošlje, nadzira osebo pri prestajanju kazni, saj je resocializacija lažja v domači državi.

Od kdaj se uporablja?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 6. decembra 2011. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Kaj nadomešča?

Sklep nadomešča ustrezne dele Povezava se odpre v novem oknuKonvencije Sveta Evrope iz leta 1964 o pogojno obsojenih ali pogojno oproščenih osebah, čeprav se ta konvencija še naprej uporablja za države, ki niso članice EU.

Sklep o alternativah priporu v predkazenskem postopku

Povezava se odpre v novem oknuOkvirni sklep iz leta 2009 uporablja načelo vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih kot alternativi priporu v predkazenskem postopku.

Ta sklep omogoča, da se odgovornost za nadzor brez odvzema prostosti nad osumljenimi osebami, ki so pred sojenjem začasno na prostosti, prenese na državo, v kateri običajno prebivajo.

To državljanom EU omogoča, da se vrnejo v domovino, medtem ko čakajo na sojenje, ki bo potekalo v drugi državi EU. Domača država jih nadzira z uporabo ukrepov brez odvzema prostosti (npr. od njih zahteva, da ostanejo na določenem kraju ali da se vsak dan javijo na policijski postaji). S tem se izognemo dolgotrajnim priporom v predkazenskem postopku v tujini.

Od kdaj se uporablja?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. decembra 2012. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Več informacij

Glej Povezava se odpre v novem oknuEuropris (Evropska organizacija za zaporne in prevzgojne zavode) in Povezava se odpre v novem oknuCEP (Evropska konfederacija za pogojne obsodbe).


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 09/12/2019