Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Развод

Когато една семейна двойка реши да се раздели окончателно, единият от съпрузите или двамата заедно по принцип започват процедура за развод.


В повечето страни разводът се обявява от съд и бракът се прекратява чрез произнесеното от съда решение.

Когато двойката има деца, разводът води, освен до раздяла на съпрузите, и до нова организация на връзките на всеки един от тях с общите деца.

Друга последица от развода е подялбата на общото имущество на съпрузите, а ако е необходимо — и изплащането на издръжка от единия от съпрузите на другия или издръжка за отглеждането на децата.

В Европейския съюз има правила за това до кой съд трябва да бъде подадена молбата за развод, когато двойката се разделя. Тези правила са особено полезни за двойки, в които двамата съпрузи са с различно гражданство, или когато по време на брака отделните съпрузи са живели в различни държави-членки.

Освен това благодарение на тези правила решението за развод, произнесено в държава от Европейския съюз, се признава и изпълнява по-лесно в друга държава-членка.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/01/2019