Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Divorzju

Meta koppja miżżewġa tiddeċiedi li tissepara għal kollox, wieħed mill-konjuġi, jew it-tnejn flimkien, ġeneralment jagħtu bidu għal proċedura ta' divorzju.


Fil-maġġor parti tal-pajjiżi d-divorzju jingħata minn qorti, u s-sentenza li hija tagħti tħoll iż-żwieġ.

Meta l-koppja jkollha t-tfal, id-divorzju jġib miegħu, minbarra s-separazzjoni tal-konjuġi, organizzazzjoni ġdida tar-relazzjonijiet ta' kull wieħed minnhom mat-tfal in komuni.

Huwa joħloq ukoll is-separazzjoni tal-beni komuni tal-konjuġi, u jekk meħtieġ, l-għoti ta' kontribut jew manteniment minn konjuġi għall-ieħor, jew għall-manutenzjoni tat-tfal.

Fl-Unjoni Ewropea hemm regoli li permezz tagħhom wieħed ikun jaf quddiem liema qorti għandha tkun ippreżentata talba għal divorzju, meta l-koppja tissepara. Dawn huma partikolarment utli għall-koppji magħmulin minn żewġ persuni ta' nazzjonalitajiet differenti, jew meta l-membri tal-koppja jkunu għexu fi Stati Membri differenti matul iż-żwieġ.

Bl-istess mod, dawn ir-regoli jippermettu li divorzju mogħti f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea jkun rikonoxxut aktar faċilment fi Stat Membru ieħor, u jkollu l-effetti tiegħu hemm.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 26/10/2020