Sökväg

  • Hem
  • Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område


Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område är ett flexibelt, obyråkratiskt nätverk som för samman nationella rättsliga myndigheter. Det ska underlätta och stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna. Nätverket har varit i drift sedan 2002 och förbättrar den praktiska tillämpningen och det praktiska genomförandet av EU:s civilrättsliga instrument.


Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

Skilsmässa

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område underlättar kontakterna mellan nationella rättsliga myndigheter och man kan därmed hjälpa människor som är involverade i gränsöverskridande rättsliga förfaranden (förfaranden som har anknytning till mer än en medlemsstat).

Nätverket ger också människor i EU omfattande information om europeisk, inhemsk och internationell lagstiftning på det civilrättsliga området via särskilda temasidor:

Sedan nätverket togs i drift har det varit ett viktigt verktyg i den dagliga rättstillämpningen när EU:s civilrättsliga instrument genomförs.

Följande sidor ger dig mer information om nätverket:


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 19/11/2015