Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima

Vrati normalni prikaz

Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima (EJN u kaznenim stvarima) mreža je kontaktnih točaka u državama članicama čiji je cilj poboljšanje suradnje među državama članicama EU-a u kaznenim stvarima


Svrha Europske pravosudne mreže

S pomoću Europske pravosudne mreže nastoji se poboljšati pravosudna suradnja među državama članicama Europske unije na razini prava, kao i u praksi, radi suzbijanja teških kaznenih djela, posebno organiziranog kriminala, korupcije, trgovine drogom i terorizma.

Načelo na kojem se temelji Europska pravosudna mreža vrlo je jednostavno: utvrđivanje mjerodavnih osoba u svakoj državi članici koje imaju ključnu praktičnu ulogu u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s ciljem uspostavljanja mreže stručnjaka radi osiguravanja pravilnog izvršavanja zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć. Europska pravosudna mreža posebno je važna u kontekstu primjene načela izravnih kontakata među nadležnim pravosudnim tijelima.

Sastav Europske pravosudne mreže

Europska pravosudna mreža sastavljena je od kontaktnih točaka u državama članicama te kontaktnih točaka Europske komisije. Nacionalne kontaktne točke odabire svaka država članica među središnjim tijelima nadležnima za međunarodnu pravosudnu suradnju, pravosudnim tijelima i drugim nadležnim tijelima s posebnim odgovornostima u području međunarodne pravosudne suradnje, općenito te za određene oblike teških kaznenih djela, poput organiziranog kriminala, korupcije, trgovine drogom ili terorizma.

Zadaće kontaktnih točaka

Kontaktne su točke „aktivni posrednici”, a njihova je zadaća olakšavanje pravosudne suradnje među državama članicama, posebno radi suzbijanja različitih oblika teških kaznenih djela. U Poveznica se otvara u novom prozoruOdluci Vijeća o Europskoj pravosudnoj mreži navodi se da će kontaktne točke omogućiti lokalnim nadležnim tijelima „uspostavu najpovoljnijih izravnih veza”.

Druge zadaće kontaktnih točaka uključuju pružanje pravnih i praktičnih informacija koje su lokalnim tijelima potrebne radi sastavljanja učinkovitog zahtjeva za pravosudnu suradnju, kao i koordinacija u predmetima u kojima je zbog niza zahtjeva koje su uputila lokalna pravosudna tijela u jednoj državi članici potrebno koordinirano djelovanje u drugoj državi članici.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropska pravosudna mreža u kaznenim stvarima


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020