Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

ESS w sprawach karnych


Europejska sieć sądowa w sprawach karnych jest siecią punktów krajowych państw członkowskich dążącą do udoskonalenia współpracy między państwami członkowskimi UE w sprawach karnych.


Cel EJN

Celem EJN jest poprawa prawnej i praktycznej współpracy wymiarów sprawiedliwości pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z myślą o zwalczaniu poważnej przestępczości, w szczególności przestępczości zorganizowanej, korupcji, handlu narkotykami i terroryzmu.

Zasada leżąca u podstaw europejskiej sieci sądowej jest dość prosta: znalezienie odpowiednich osób w państwach członkowskich, które pełnią kluczową praktyczną rolę w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, co ma na celu stworzenie sieci ekspertów z myślą o zapewnieniu prawidłowego wykonywania wniosków o wzajemną pomoc prawną. Znaczenie europejskiej sieci sądowej wzrasta szczególnie w kontekście stosowania zasady bezpośrednich kontaktów pomiędzy właściwymi organami wymiaru sprawiedliwości.

Skład sieci

Sieć złożona jest z punktów kontaktowych działających w państwach członkowskich oraz w Komisji Europejskiej. Krajowe punkty kontaktowe są wyznaczane przez poszczególne państwa członkowskie spośród centralnych organów odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę wymiarów sprawiedliwości, organów wymiaru sprawiedliwości i innych właściwych organów odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę wymiarów sprawiedliwości, tak w sensie ogólnym, jak i w odniesieniu do poważnej przestępczości, czyli przestępczości zorganizowanej, korupcji, handlu narkotykami i terroryzmu.

Funkcje punktów kontaktowych

Punkty kontaktowe są „aktywnymi pośrednikami” realizującymi zadanie uproszczenia współpracy wymiarów sprawiedliwości pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności w celu zwalczania różnych form poważnej przestępczości. Link otworzy się w nowym oknieDecyzja Rady w sprawie EJN stwierdza, że punkty kontaktowe umożliwiają lokalnym właściwym organom „nawiązywanie odpowiednich kontaktów bezpośrednich”.

Inne funkcje punktów kontaktowych to dostarczanie prawnych i praktycznych informacji koniecznych lokalnym organom do przygotowania skutecznego wniosku w sprawie współpracy wymiarów sprawiedliwości oraz koordynowanie działań w przypadku, gdy cykl wniosków od lokalnych organów wymiaru sprawiedliwości w jednym państwie członkowskim wymaga skoordynowanych działań w innym państwie członkowskim.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieEuropejska Sieć Sądowa w sprawach karnych


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2020