Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • ...
  • Publikationer fra Det Europæiske Retlige Netværk

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publikationer fra Det Europæiske Retlige Netværk


Dokumenter og vejledninger for EU-borgere og fagfolk vedrørende netværksemner


For at sikre en effektiv anvendelse af EU's instrumenter har netværket også udarbejdet en række vejledninger for borgere og aktører i retsvæsenet. I disse vejledninger, som findes på EU's sprog, findes der nyttige oplysninger, som kan downloades fra den europæiske e-justice-portal under Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager eller fra EU Bookshop (for publikationer efter 2014).

De væsentligste dokumenter

Link åbner i nyt vindueRådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (konsolideret udgave)

Link åbner i nyt vindueKommissionens rapport af 10. marts 2016 om Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssagers aktiviteter (COM(2016) 129 final)

Link åbner i nyt vindue2014 Study: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters

Link åbner i nyt vindueRådets konklusioner om Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område

Hovedtale den 1. februar 2017 af Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder: Opbygning af et stærkere europæisk retligt netværkPDF(214 Kb)en

Arbejdsdokument om familiemægling (november 2013)PDF(400 Kb)en

Publikationer fra Det Europæiske Retlige Netværk

Vejledninger for borgerne

Vejledninger for retsvæsenets aktører

Citizens' guide to cross-border civil litigation in the European UnionPDF(719 Kb)en

Samarbejde om civilretlige spørgsmål i Den Europæiske UnionPDF(1082 Kb)da

A Guide for Users to the European Small Claims ProcedurePDF(845 Kb)en

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004)PDF(1588 Kb)en

Link åbner i nyt vindueVejledning til borgerne : sådan forenkler EU’s regler internationale arvesager

Praktisk vejledning i anvendelsen af Bruxelles IIa-forordningen (2014)PDF(992 Kb)da

Link åbner i nyt vindueLettere gældsinddrivelse i grænseoverskridende sager i EU

Practice Guide for the Application of the European Small Claims ProcedurePDF(1055 Kb)en


Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for PaymentPDF(5809 Kb)en


Practical guide on using videoconferencing to obtain evidence in civil and commercial mattersPDF(724 Kb)en


Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement OrderPDF(1310 Kb)en


Vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelsePDF(74 Kb)da


Link åbner i nyt vinduePraktisk vejledning - Kompetence og lovvalg i forbindelse med grænseoverskridende tvister mellem arbejdstager og arbejdsgiver


Link åbner i nyt vindueVejledning om anvendelse af bilagene i forordning (EF) nr 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt


Link åbner i nyt vinduePraktisk vejledning - Retternes kompetence og lovvalg i internationale forbrugeraftaler

Andre publikationer, som er relevante for det civilretlige samarbejde

Link åbner i nyt vindueKompendium over EU-retsforskrifter for civil- og handelsretligt samarbejde - Udgave 2017

Link åbner i nyt vindueCouncil of the European Union e-book on Civil Law – European Judicial Cooperation

Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - MediationPDF(771 Kb)en

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the childPDF(4876 Kb)en

Link åbner i nyt vinduePraktisk håndbog for sagsbehandlere vedrørende konventionen om børnebidrag fra 2007

Link åbner i nyt vindueForklarende rapport om Haagerprotokollen af 23. november 2007 om, hvilken lov der finder anvendelse på underholdspligt

Oplysningsmateriale

ERN posterPDF(165 Kb)da (kan rekvireres)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 05/07/2018