Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εκδόσεις του ΕΔΔ


Έγγραφα και οδηγοί για τους πολίτες της ΕΕ και τους επαγγελματίες σε θέματα που άπτονται του ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις


Για να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των νομικών πράξεων της Ένωσης, το δίκτυο έχει εκπονήσει οδηγούς που απευθύνονται σε πολίτες και επαγγελματίες του κλάδου. Στους εν λόγω οδηγούς, που διατίθενται στις γλώσσες της Ένωσης, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που μπορείτε να τηλεφορτώσετε από τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (στο τμήμα: ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις) ή από το EU Bookshop (εφόσον δημοσιεύτηκαν από το 2014).

Βασικά έγγραφα

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑπόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2001/470/EC) (ενοποιημένη έκδοση )

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈκθεση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (COM(2016) 129 final)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2014 Study: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Κεντρική ομιλία της 1ης Φεβρουαρίου 2017 από την Βιέρα Γιούροβα, επίτροπο Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων: Δημιουργία ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύουPDF(214 Kb)en

Έγγραφο εργασίας για την οικογενειακή διαμεσολάβηση (Νοέμβριος 2013)PDF(400 Kb)en

Ορθές πρακτικές του ΕΔΔ για τη συλλογή δεδομένωνPDF(619 KB)EN

Εκδόσεις του ΕΔΔ

Οδηγοί για τους πολίτες

Οδηγοί για τους επαγγελματίες

Οδηγό του πολίτη για τις διασυνοριακές αστικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηPDF(726 Kb)el

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηPDF(1223 Kb)el

Οδηγός χρηστών για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορώνPDF(1854 KB)el

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (2004)PDF(1639 KB)el

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟδηγός του πολίτη : πως με τους κανόνες της ΕΕ απλοποιούνται οι διεθνείς κληρονομιές

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα (2014)PDF(1639 KB)el

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ είσπραξη οφειλών σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ γίνεται πιο εύκολη

Πρακτικός Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας ΜικροδιαφορώνPDF(2178 KB)el


Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπ ιση διαδικασί ας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμήςPDF(5812 Kb)el


Χρήση των τηλεσυνδιασκέψεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001PDF(538 Kb)el


πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου για τον ευρωπαϊκο εκτελεστο τιτλοPDF(1176 Kb)el


Πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου σχετικα με τη διεξαγωγη αποδειξεωνPDF(330 Kb)el


Πρακτικος οδηγος - Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε διεθνείς διαφορές μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη (2020)PDF(548 Kb)en


Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής


Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρακτικός οδηγός - Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς συμβάσεις καταναλωτών

Άλλες σημαντικές δημοσιεύσεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Έκδοση 2018

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Συμπλήρωμα στην έκδοση του 2017

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Έκδοση 2017

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗλεκτρονικό βιβλίο του Ευρωπαϊκό Συμβουλίου για το αστικό δίκαιο - ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία

Οδηγός ορθής πρακτικής δυνάμει της Σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - ΔιαμεσολάβησηPDF(1016 Kb)el

Προβλήματα στις διαδικασίες υιοθεσίας στην Ευρώπη: εξασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιούPDF(4876 Kb)en

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρακτικού εγχειριδίου για υπαλλήλους αρμόδιους για υποθέσεις διατροφής στο πλαίσιο της σύμβασης για τη διατροφή παιδιών του 2007

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπεξηγηματική έκθεση για το πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής

Διαφημιστικό υλικό

Αφίσα ΕΔΔPDF(165 Kb)el (έτοιμη για διάθεση)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/11/2020