Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pubblikazzjonijiet tan-NĠE

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Dokumenti u gwidi għaċ-ċittadini u l-ġuristi tal-UE li jirrigwardaw suġġetti tan-NĠE-ċivili


Biex issaħħaħ l-applikazzjoni effiċjenti tal-istrumenti tal-Unjoni, in-Netwerk ipproduċa firxa wiesgħa ta’ gwidi għaċ-ċittadini u l-prattikanti. F’dawn il-gwidi, disponibbli fil-lingwi tal-Unjoni, se ssib informazzjoni utli li tista’ titniżżel mit-taqsima NĠE-ċivili tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika jew fl-EU Bookshop (għal dawk ippubblikati mill-2014 'l hawn).

Dokumenti ewlenin

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2001 li jistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (2001/470/KE) (verżjoni konsolidata)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRapport tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2016 dwar l-attivitajiet tan-Network Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (COM(2016) 129 final)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2014 Study: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKonklużjonijiet tal-Kunsill dwar in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali

Diskors prinċipali tal-1 ta' Frar 2017 mis-Sinjura Věra Jourová, il-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri: Nibnu Netwerk Ġudizzjarju Ewropew aktar b'saħħtuPDF(214 Kb)en

Dokument ta' ħidma dwar il-medjazzjoni tal-familja (Novembru 2013)PDF(400 Kb)en

Pubblikazzjonijiet tan-NĠE

Gwidi għaċ-ċittadini

Gwidi għall-prattikanti

Gwida għaċ - Ċittadini dwar il-Litigazzjoni Ċivili Transkonfinali fl-Unjoni EwropeaPDF(725 Kb)mt

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili fl-Unjoni EwropeaPDF(1110 Kb)mt

GWIDA għall-UTENTI għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet ŻgħarPDF(763 Kb)mt

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004)PDF(1588 Kb)en

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGwida għaċ-ċittadini : kif ir-regoli tal-UE jissimplifikaw il-wirt internazzjonali

Gwida Prattika għall-applikazzjoni tar-Regolament Brussell IIa (2014)PDF(4958 Kb)mt

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-irkupru tad-dejn f’kawżi transfruntiera fl-UE issa eħfef

Gwida ta’ Prattika għall-Applikazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet ŻgħarPDF(1220 Kb)mt


Gwida ta' Prattika għall-app likazzjoni tar-Regolament dwar l-Ordni ta’ Ħlas EwropeaPDF(5806 Kb)mt


L-użu tal-vidjokonferenzi biex tinkiseb xhieda f'materji ċivili u kummerċjali skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001PDF(1881 Kb)mt


Gwida ta’ prattika ghall-applikazzjoni tar-Regolament dwar l-ordni Ewropew ta’ InfurzarPDF(1137 Kb)mt


Gwida għall-prattika għall-applikazzoni tar-regolament dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhiedaPDF(308 Kb)mt


Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGwida prattika - Il-ġurisdizzjoni u d-dritt applikabbli fit-tilwim internazzjonali bejn impjegat u impjegatur


Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGwida dwar l-użu tal-Annessi skont ir-Regolament (KE) Nru 4/2009 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment


Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGwida prattika - Il‑ġurisdizzjoni u d-dritt applikabbli f’kuntratti internazzjonali konklużi minn konsumaturi

Pubblikazzjonijiet relevanti oħra fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĠabra tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili u kummerċjali - Edizzjoni tal-2017

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKtieb elettroniku tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar il-Liġi Ċivili – Kooperazzjoni Ġudizzjarja Ewropea

Gwida għal prattika tajba skont il-Konvenzjoni tal - Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili ta’ Sekwestru Internazzjonali ta’ Minuri - MedjazzjoniPDF(898 Kb)mt

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the childPDF(4876 Kb)en

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaManwal Prattiku għal dawk li jaħdmu fuq il-każjiet fil-qafas tal-Appoġġ għat-Tfal 2007

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRapport ta' Spjegazzjoni dwar il-Protokoll tal-Aja tat-23 ta' Novembru 2007 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta' Manteniment

Materjal promozzjonali

Powster tan-NĠEPDF(158 Kb)mt (disponibbli biex jitqassam)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

Last update: 05/07/2018