Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos teisminio tinklo leidiniai


Dokumentai ir vadovai ES piliečiams ir praktikams civilinių bylų ETT klausimais


Siekdamas stiprinti veiksmingą Sąjungos teisės aktų taikymą, tinklas taip pat parengė įvairių vadovų piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams. Šiuose Sąjungos kalbomis pateikiamuose vadovuose rasite naudingos informacijos, kurią galima parsisiųsti iš civilinių bylų ETT puslapio Europos e. teisingumo portale arba iš svetainės „EU Bookshop“ (nuo 2014 m. paskelbtus leidinius).

Pagrindiniai dokumentai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (2001/470/EB) (konsoliduota versija)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2016 m. kovo 10 d. Komisijos ataskaita dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veiklos (COM(2016) 129 final)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2014 m. tyrimas. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veiklos įvertinimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos išvados dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakingos Komisijos narės Věros Jourovos 2017 m. vasario 1 d. pranešimas „Tvirtesnio Europos teisminio tinklo kūrimas“PDF(214 Kb)en

Darbinis dokumentas dėl šeimos taikinamojo tarpininkavimo (2013 m. lapkričio mėn.)PDF(400 Kb)en

Europos teisminio tinklo duomenų rinkimo geroji patirtisPDF(619 KB)EN

Europos teisminio tinklo leidiniai

Vadovai piliečiams

Vadovai praktikuojantiems teisininkams

Tarpvalstybinio civilinio proceso Europos Sąjungoje gairės piliečiamsPDF(717 Kb)lt

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose Europos SąjungojePDF(1113 Kb)lt

Naudotojo vadovas kaip taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrąPDF(1827 KB)lt

Praktinis vadovas kaip taikyti naująjį Briuselio II reglamentą (2004)PDF(906 Kb)lt

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPiliečio vadovas : ES taisyklių taikymas siekiant paprasčiau išspręsti tarpvalstybinio paveldėjimo klausimus

Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo praktinis vadovas (2014)PDF(954 Kb)lt

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIšieškoti skolas ES tarpvalstybiniais atvejais tapo lengviau

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrąPDF(2272 KB)lt


Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovasPDF(4342 Kb)lt


Vaizdo konferencijų naudojimas įrodymams civilinėse ir komercinėse bylose rinkti pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001PDF(526 Kb)lt


Reglamento dėl europos vykdomojo rašto taikymo praktinis vadovasPDF(1112 Kb)lt


Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovasPDF(295 Kb)lt


Praktinis vadovas - Tarptautiniuose darbuotojo ir darbdavio ginčuose galiojančios jurisdikcijos taisyklės ir taikytina teisė (2020)PDF(548 Kb)en


Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasReglamento (EB) Nr 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje priedų taikymo gairės


Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPraktinis vadovas - Su tarptautinėmis vartojimo sutartimis susijusi jurisdikcija ir taikytina teisė

Kiti leidiniai, susiję su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sąjungos teisės aktų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose rinkinys - 2018 m. leidimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sąjungos teisės aktų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose rinkinys - 2017 m. leidimo priedas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungos įstatymų rinkinys - 2017 m. leidimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sąjungos Tarybos e. knyga „Civilinė teisė. Europos teisminis bendradarbiavimas“

Gerosios patirties vadovas pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų - Taikinamasis tarpininkavimasPDF(834 Kb)lt

Įvaikinimo procedūrų Europoje iššūkiai. Vaiko interesų užtikrinimasPDF(4876 Kb)en

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPraktinis vadovas specialistams, dirbantiems pagal 2007 m. Hagos konvenciją dėl vaikų išlaikymo išmokų

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAiškinamasis pranešimas dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolo dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės

Reklaminė medžiaga

ETT plakatasPDF(172 Kb)lt (parengta platinimui)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 27/11/2020