Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pubblikazzjonijiet tan-NĠE


Dokumenti u gwidi għaċ-ċittadini u l-ġuristi tal-UE li jirrigwardaw suġġetti tan-NĠE-ċivili


Biex issaħħaħ l-applikazzjoni effiċjenti tal-istrumenti tal-Unjoni, in-Netwerk ipproduċa firxa wiesgħa ta’ gwidi għaċ-ċittadini u l-prattikanti. F’dawn il-gwidi, disponibbli fil-lingwi tal-Unjoni, se ssib informazzjoni utli li tista’ titniżżel mit-taqsima NĠE-ċivili tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika jew fl-EU Bookshop (għal dawk ippubblikati mill-2014 'l hawn).

Dokumenti ewlenin

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2001 li jistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (2001/470/KE) (verżjoni konsolidata)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRapport tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2016 dwar l-attivitajiet tan-Network Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (COM(2016) 129 final)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2014 Study: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKonklużjonijiet tal-Kunsill dwar in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali

Diskors prinċipali tal-1 ta' Frar 2017 mis-Sinjura Věra Jourová, il-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri: Nibnu Netwerk Ġudizzjarju Ewropew aktar b'saħħtuPDF(214 Kb)en

Dokument ta' ħidma dwar il-medjazzjoni tal-familja (Novembru 2013)PDF(400 Kb)en

Prattiki tajba tan-NĠE għall-ġbir tad-dataPDF(619 KB)EN

Pubblikazzjonijiet tan-NĠE

Gwidi għaċ-ċittadini

Gwidi għall-prattikanti

Gwida għaċ - Ċittadini dwar il-Litigazzjoni Ċivili Transkonfinali fl-Unjoni EwropeaPDF(725 Kb)mt

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili fl-Unjoni EwropeaPDF(1110 Kb)mt

GWIDA għall-UTENTI għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet ŻgħarPDF(1828 KB)mt

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004)PDF(1588 Kb)en

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGwida għaċ-ċittadini : kif ir-regoli tal-UE jissimplifikaw il-wirt internazzjonali

Gwida Prattika għall-applikazzjoni tar-Regolament Brussell IIa (2014)PDF(4958 Kb)mt

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-irkupru tad-dejn f’kawżi transfruntiera fl-UE issa eħfef

Gwida ta’ Prattika għall-Applikazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet ŻgħarPDF(2367 KB)mt


Gwida ta' Prattika għall-app likazzjoni tar-Regolament dwar l-Ordni ta’ Ħlas EwropeaPDF(5806 Kb)mt


L-użu tal-vidjokonferenzi biex tinkiseb xhieda f'materji ċivili u kummerċjali skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001PDF(1881 Kb)mt


Gwida ta’ prattika ghall-applikazzjoni tar-Regolament dwar l-ordni Ewropew ta’ InfurzarPDF(1137 Kb)mt


Gwida għall-prattika għall-applikazzoni tar-regolament dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhiedaPDF(308 Kb)mt


Gwida prattika - Il-ġurisdizzjoni u d-dritt applikabbli fit-tilwim internazzjonali bejn impjegat u impjegatur (2020)PDF(548 Kb)en


Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGwida dwar l-użu tal-Annessi skont ir-Regolament (KE) Nru 4/2009 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment


Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGwida prattika - Il‑ġurisdizzjoni u d-dritt applikabbli f’kuntratti internazzjonali konklużi minn konsumaturi

Pubblikazzjonijiet relevanti oħra fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKompendju tal-Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja f’Materji Ċivili u Kummerċjali - Edizzjoni tal-2018

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKompendju tal-Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja f’Materji Ċivili u Kummerċjali - suppliment għall-Edizzjoni tal-2017

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĠabra tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili u kummerċjali - Edizzjoni tal-2017

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKtieb elettroniku tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar il-Liġi Ċivili – Kooperazzjoni Ġudizzjarja Ewropea

Gwida għal prattika tajba skont il-Konvenzjoni tal - Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili ta’ Sekwestru Internazzjonali ta’ Minuri - MedjazzjoniPDF(898 Kb)mt

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the childPDF(4876 Kb)en

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaManwal Prattiku għal dawk li jaħdmu fuq il-każjiet fil-qafas tal-Appoġġ għat-Tfal 2007

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRapport ta' Spjegazzjoni dwar il-Protokoll tal-Aja tat-23 ta' Novembru 2007 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta' Manteniment

Materjal promozzjonali

Powster tan-NĠEPDF(158 Kb)mt (disponibbli biex jitqassam)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 27/11/2020