Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej


Dokumenty i przewodniki dla obywateli UE i prawników praktyków dotyczące tematyki objętej europejską siecią sądową w sprawach cywilnych i handlowych


Aby wspomóc proces skutecznego stosowania unijnych instrumentów prawnych, sieć opracowała też szeroki wybór przewodników dla ogółu obywateli i prawników praktyków. Przewodniki, dostępne w językach urzędowych Unii, zawierają przydatne informacje, które można pobrać ze strony internetowej europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” lub w serwisie „EU Bookshop” (w przypadku publikacji wydanych po 2014 r.)

Najważniejsze dokumenty

Link otworzy się w nowym oknieDecyzja Rady z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych (2001/470/WE) (tekst skonsolidowany)

Link otworzy się w nowym oknieSprawozdanie Komisji z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie działalności europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2016) 129 final)

Link otworzy się w nowym oknieBadanie z 2014 r.: Ocena działań europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Link otworzy się w nowym oknieKonkluzje Rady na temat europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Wystąpienie z 1 lutego 2017 r. Věry Jourovej, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci – Wzmocnienie Europejskiej Sieci SądowejPDF(214 Kb)en

Dokument roboczy dotyczący mediacji rodzinnej (listopad 2013 r.)PDF(400 Kb)en

Europejska Sieć Sądowa – Dobre praktyki w zakresie gromadzenia danychPDF(619 Kb)en

Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

Przewodniki dla ogółu obywateli

Przewodniki dla prawników praktyków

Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych w Unii EuropejskiejPDF(738 Kb)pl

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii EuropejskiejPDF(1141 Kb)pl

Przewodnik dla osób korzystających z Europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeńPDF(1110 KB)pl

Praktyczny Przewodnik dotyczący stosowania nowego II rozporządzenia brukselskiego (2004)PDF(770 Kb)pl

Link otworzy się w nowym okniePoradnik dla obywateli : jak przepisy UE upraszczają międzynarodowe sprawy spadkowe

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II bis (2014)PDF(1076 Kb)pl

Link otworzy się w nowym oknieSprawniejsze odzyskiwanie długów w sprawach transgranicznych w UE

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania w sprawie drobnych roszczeńPDF(2091 KB)pl


Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłatyPDF(5817 Kb)pl


Wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.PDF(1810 Kb)pl


Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnegoPDF(1141 Kb)pl


Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodówPDF(308 Kb)pl


Praktyczny przewodnik - Jurysdykcja i prawo właściwe w sporach międzynarodowych między pracownikiem a pracodawcą (2020)PDF(548 Kb)en


Link otworzy się w nowym oknieWytyczne dotyczące stosowania załączników do rozporządzenia (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych


Link otworzy się w nowym okniePraktyczny przewodnik - Jurysdykcja i prawo właściwe w międzynarodowych umowach konsumenckich

Inne publikacje istotne w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Link otworzy się w nowym oknieZbiór prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego - Wydanie z 2018 r

Link otworzy się w nowym oknieZbiór prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego - suplement do wydania z 2017 r

Link otworzy się w nowym oknieZbiór prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego - Wydanie z 2017 r

Link otworzy się w nowym oknieE- book Rady Europejskiej: „Prawo cywilne – europejska współpraca sądowa”

Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - MediacjaPDF(897 Kb)pl

Wyzwania w dziedzinie procedur adopcyjnych w Europie: zapewnienie ochrony najlepszych interesów dzieckaPDF(4876 Kb)en

Link otworzy się w nowym okniePraktycznego podręcznika dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw na mocy konwencji z 2007 r. o dochodzeniu alimentów

Link otworzy się w nowym oknieSprawozdanie wyjaśniające do Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

Materiały promocyjne

Plakat europejskiej sieci sądowejPDF(163 Kb)pl (udostępniony do rozpowszechniania)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 27/11/2020