Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publikácie Európskej justičnej siete


Dokumenty a príručky pre občanov EÚ a odborníkov z praxe o témach EJS-civil


V záujme posilnenia účinného uplatňovanie nástrojov Únie vypracovala sieť širokú škálu príručiek pre občanov a odborníkov z oblasti práva. V týchto príručkách dostupných v úradných jazykoch Únie nájdete užitočné informácie, ktoré si možno stiahnuť na Európskom portáli elektronickej justície v sekcii EJS-civil alebo na stránkach kníhkupectva EU Bookshop (publikácie vydané v roku 2014 a neskôr)

Kľúčové dokumenty

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (2001/470/ES) (konsolidované znenie)

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpráva Komisie z 10. marca 2016 o činnostiach Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (COM/2016/0129 final)

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtúdia z roku 2014: Hodnotenie činnosti Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci

Odkaz sa zobrazí v novom okneZávery Rady o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci

Hlavný príhovor komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej z 1. februára 2017: Budovanie silnejšej Európskej justičnej sietePDF(214 Kb)en

Pracovný dokument o mediácii v manželských veciach (november 2013)PDF(400 Kb)en

Osvedčené postupy EJS v oblasti zberu údajovPDF(619 Kb)en

Publikácie Európskej justičnej siete

Príručky pre občanov

Príručky pre odborníkov z oblasti práva

Sprievodca občanov v cezhraničných súdnych sporoch v európskej úniiPDF(721 Kb)sk

Justičná spolupráca v občianskych veciach v Európskej úniiPDF(1171 Kb)sk

Príručka pre používateľov k európskemu konaniu vo veciach s nízkou hodnotou sporutPDF(1832 KB)sk

Praktická príručka pre uplatňovanie nového nariadenia Brusel II (2004)PDF(1683 Kb)sk

Odkaz sa zobrazí v novom oknePríručka pre občanov : ako sa pravidlami EÚ zjednodušuje medzinárodné dedenie

Praktická príručka na uplatňovanie nového nariadenia Brusel II (2014)PDF(1081 Kb)sk

Odkaz sa zobrazí v novom okneJednoduchšie vymáhanie pohľadávok v cezhraničných konaniach v EÚ

Praktická príručka pre uplatňovanie s nízkou hodnotou sporuPDF(2348 KB)sk


Praktická príručka pre uplatňovanie nariadenia o európskom platobnom rozkaze EurópskaPDF(5818 Kb)sk


Používanie videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001PDF(665 Kb)sk


Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o európskom exekučnom titulePDF(1111 Kb)sk


Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazovPDF(319 Kb)sk


Praktická príručka - Právomoc a rozhodné právo v medzinárodných sporoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom (2020)PDF(548 Kb)en


Odkaz sa zobrazí v novom okneUsmernenie o používaní príloh na základe nariadenia (ES) č 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti


Odkaz sa zobrazí v novom oknePraktická príručka - Právomoc a rozhodné právo v medzinárodných spotrebiteľských zmluvách

Iné publikácie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrehľad právnych predpisov Európskej únie o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach - Vydanie z roku 2018

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrehľad právnych predpisov Európskej únie o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach - doplnok k vydaniu z roku 2017

Odkaz sa zobrazí v novom okneZbierka predpisov Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach - Vydanie z roku 2017

Odkaz sa zobrazí v novom okneElektronická kniha Rady EÚ o občianskom práve – Európska justičná spolupráca

Príručka osvedčených postupov podľa Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detíPDF(921 Kb)sk

Problémy adopcie v Európe: ako najlepšie zabezpečiť záujmy dieťaťaPDF(4876 Kb)en

Odkaz sa zobrazí v novom oknePraktická príručka pre referentov k dohovoru z roku 2007 o vymáhaní výživného

Odkaz sa zobrazí v novom okneDôvodová správa o Haagskom protokole z 23. novembra 2007 o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť.

Propagačný materiál

Plagát EJSPDF(166 Kb)sk (na distribúciu)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 27/11/2020