Принудително изпълнение на съдебни решения

Възстанови

Ако даден съд се е произнесъл (посредством съдебно решение), че дадено лице трябва да ви изплати определена парична сума или да предприеме определено  действие и това не се е случило или вие не сте получили парите, вие можете да се обърнете към съда за принудително изпълнение на съдебното решение.


Принудително изпълнение на съдебни решения

В зависимост от националните правила са налични различни средства, които да ви помогнат да бъде изпълнено принудително съдебното решение. За тази цел трябва да поискате от съда да издаде например заповед за изпълнение, заповед за запор върху доходите или заповед за запор от трета страна.

Моля направете справка със съответните подстраници за повече информация относно:


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 07/10/2020