Eżekuzzjoni ta' sentenzi

Stabilixxi mill-ġdid

Jekk qorti tiddeċiedi li xi ħadd għandu jħallsek ammont ta' flus jew li jwettaq azzjoni partikolari (sentenza) u dan ma għamilx dak li kellu jagħmel jew ma rċevejtx il-flus, tista’ tixtieq titlob lill-Qorti biex teżegwixxi d-deċiżjoni.


Eżekuzzjoni ta' sentenzi

Hemm mezzi differenti disponibbli li jgħinuk teżegwixxi sentenza skont ir-regoli nazzjonali applikabbli. Għal dan, għandek pereżempju titlob lill-Qorti toħroġlok mandat ta' eżekuzzjoni, mandat ta' sekwestru fuq id-dħul, jew mandat ta' sekwestru fuq dejn ta' parti terza

Jekk jogħġbok ikkonsulta s-subpaġni relevanti sabiex issib iktar informazzjoni dwar:


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 18/01/2019