Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Принудително изпълнение на съдебни решения


Ако даден съд се е произнесъл (посредством съдебно решение), че дадено лице трябва да ви изплати определена парична сума или да предприеме определено  действие и това не се е случило или вие не сте получили парите, вие можете да се обърнете към съда за принудително изпълнение на съдебното решение.


Принудително изпълнение на съдебни решения

В зависимост от националните правила са налични различни средства, които да ви помогнат да бъде изпълнено принудително съдебното решение. За тази цел трябва да поискате от съда да издаде например заповед за изпълнение, заповед за запор върху доходите или заповед за запор от трета страна.

Моля направете справка със съответните подстраници за повече информация относно:


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 07/10/2020