Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fuldbyrdelse af retsafgørelser


Hvis en domstol har afsagt en kendelse om, at en person skal betale dig en sum penge eller skal foretage en bestemt handling (dom), og dette ikke er sket, kan du anmode domstolen om at tvangsfuldbyrde dommen.


Fuldbyrdelse af retsafgørelser

Afhængigt af reglerne i det enkelte land findes der forskellige måder at tvangsfuldbyrde dommen på. Du kan f.eks. anmode retten om at afsige en udlægskendelse, en kendelse om lønindeholdelse eller en kendelse om inddrivelse af gæld fra tredjepart.

De relevante undersider indeholder nærmere oplysninger om:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 07/10/2020