Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtuotsuste täitmine


Kui kohus on otsustanud, et keegi peab Teile maksma rahasumma või sooritama konkreetse toimingu (kohtuotsus), ja seda ei ole sooritatud või ei ole Te raha saanud, võite pöörduda kohtusse otsuse sundtäitmiseks.


Kohtuotsuste täitmine

Sõltuvalt siseriiklikest eeskirjadest on kohtuotsuse sundtäitmiseks eri viise. Selleks peate paluma kohtult täitekorraldust, sissetuleku arestimise määrust või kolmanda isiku valduses oleva vara arestimise määrust.

Täiendavat teavet võib leida järgmistelt veebilehtedelt:


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Last update: 18/01/2019