Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eżekuzzjoni ta' sentenzi


Jekk qorti tiddeċiedi li xi ħadd għandu jħallsek ammont ta' flus jew li jwettaq azzjoni partikolari (sentenza) u dan ma għamilx dak li kellu jagħmel jew ma rċevejtx il-flus, tista’ tixtieq titlob lill-Qorti biex teżegwixxi d-deċiżjoni.


Eżekuzzjoni ta' sentenzi

Hemm mezzi differenti disponibbli li jgħinuk teżegwixxi sentenza skont ir-regoli nazzjonali applikabbli. Għal dan, għandek pereżempju titlob lill-Qorti toħroġlok mandat ta' eżekuzzjoni, mandat ta' sekwestru fuq id-dħul, jew mandat ta' sekwestru fuq dejn ta' parti terza

Jekk jogħġbok ikkonsulta s-subpaġni relevanti sabiex issib iktar informazzjoni dwar:


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

Last update: 07/10/2020