Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Esecuzione delle decisioni giudiziarie


Se il giudice ha deciso che deve essere pagata una certa somma di denaro o compiuta una determinata azione (decisione giudiziaria) e ciò non avviene, è possibile chiedere l'esecuzione forzata della decisione.


Esecuzione delle decisioni giudiziarie

A seconda delle normative nazionali sono disponibili svariati strumenti per ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria.  Per esempio si può chiedere al giudice di emettere un mandato di esecuzione, di disporre il pignoramento della retribuzione o un pignoramento presso terzi.

È possibile ottenere maggiori informazioni sulle materie seguenti consultando le relative sottopagine:


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 27/01/2015