Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas spriedumu izpilde


Ja tiesa ir nolēmusi, ka jums no kādas personas pienākas naudas summa vai šai personai jāveic kāda darbība, bet tā šo darbību nav veikusi vai nav jums samaksājusi, varat lūgt, lai tiesa nodrošina sprieduma izpildi.


Tiesas spriedumu izpilde

Atkarībā no dalībvalsts noteikumiem sprieduma izpildi var panākt ar dažādiem līdzekļiem. Jūs, piemēram, varat lūgt, lai tiesa izsniedz jums izpildrakstu, rīkojumu par ienākumu arestu vai rīkojumu par trešās puses parāda piedziņu.

Plašāka informācija pieejama šādās sadaļās:


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 07/10/2020