Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Výkon rozsudkov


Keď súd rozhodol, že vám niekto musí zaplatiť určitú sumu alebo niečo konkrétne urobiť (súdne rozhodnutie), a nestalo sa tak alebo ste peniaze nedostali, môžete súd požiadať o výkon rozhodnutia.


Výkon rozsudkov

V závislosti od vnútroštátnych predpisov sú k dispozícii rozličné spôsoby, ktoré vám pomôžu dosiahnuť výkon súdneho rozhodnutia. Na tento účel musíte požiadať súd, aby vydal napríklad exekučný príkaz, príkaz na exekúciu zrážkami zo mzdy alebo príkaz na zaplatenie dlhu treťou osobou.

Ďalšie informácie nájdete na týchto stránkach:


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 07/10/2020