Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Aplinkos teisė


Europos Komisija suteikia galimybę naudotis medžiaga, kuri bus naudinga tiek ją asmeniniais tikslais naudosiantiems praktikuojantiems teisininkams, tiek darbo reikalais Europos aplinkos teisės srityje ją naudosiantiems praktikuojančių teisininkų dėstytojams.


Europos aplinkos apsaugos teisės mokymo moduliai (Europos Komisija)

Teisė kreiptis į teismą su aplinkos apsauga susijusiose bylose ir aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimas yra dvi sritys, kurias reglamentuojantys teisės aktai yra itin menkai žinomi. Tačiau tie teisės aktai egzistuoja ir dažnai yra labai specifiniai. Šiuo metu Europoje yra daug bylų, iškeltų dėl nusikaltimų, susijusių su aplinkos apsauga. Aplinkos generalinis direktoratas, žinodamas, kad būtina stiprinti ES ir nacionalinių teisėjų bendradarbiavimą, 2008 m. pradėjo įgyvendinti specialią Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprogramą, kurios tikslas – parengti mokymo modulius įvairiais ES aplinkos apsaugos teisės klausimais ir teisėjams surengti praktinius ir kitokius seminarus apie teisės taikymą. Be to, moduliai per šiuos praktinius seminarus buvo išbandyti ir patobulinti pagal pateiktus atsiliepimus.

Pagrindinis praktinių seminarų tikslas – didinti ES aplinkos apsaugos teisės ir politikos supratimą ir sudaryti sąlygas keistis žiniomis ir patirtimi. Į juos siekiama įtraukti dėstytojus ir mokymo įstaigas. Todėl mokomoji medžiaga rengiama taip, kad ją būtų galima atnaujinti ir vietos, nacionaliniu ar Europos lygiu pritaikyti prie tikslinės auditorijos poreikių.

ES aplinkos apsaugos teisės mokomosios medžiagos rinkinys sudarytas iš specialioms temoms skirtų modulių. Kiekvienas modulis suskirstytas į sesijas, kurių kiekviena parengta kaip specialios mokomosios pratybos, pvz., kaip bylų analizė arba direktyvų pristatymas.

Moduliai – dėstytojo pranešimų ir interaktyvaus darbo analizuojant bylas derinys (keturios per 2,5 seminaro dienos). Tačiau dėstytojams leidžiama naudoti medžiagą taip, kaip jie to patys pageidauja ir, pvz., rengti seminarus patiems pasirenkant tik tam tikrą skaičių siūlomų sesijų.

Moduliai anglų kalba pateikiami nemokamai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasšioje svetainėje ir juose aptariamos šios temos:

  • ES poveikio aplinkai vertinimo teisė;
  • ES gamtos apsaugos teisė;
  • ES atliekų teisės aktai;
  • ES vandens išteklių teisės aktai;
  • ES aplinkos apsaugos teisės principai;
  • Aplinkos apsaugos užtikrinimas baudžiamosios teisės priemonėmis.

Be to, parengta mokymo medžiaga šiais bendro pobūdžio klausimais:

  • teisė kreiptis į teismą su aplinkos apsauga susijusiose bylose;
  • nacionalinių teismų ir Komisijos vaidmuo įgyvendinant Europos aplinkos apsaugos teisės aktus.

Dėstytojų rengimo vadove aiškinama, kaip šiuos mokomuosius rinkinius būtų galima panaudoti praktikoje.

Teisės kreiptis į teismą su aplinkos apsauga susijusiose bylose mokymo seminaras (Europos teisėjų mokymo tinklas, ETMT)

Praktikuojantys teisininkai ir dėstytojai gali peržiūrėti prenumeruojamuosius skaitmeninius ETMT užsakymu Centro de Estudos Judiciários surengtų mokymo seminarų vaizdo ir garso įrašus anglų kalba, kurie yra pateikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasšioje svetainėje.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2019