Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura EU

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština


Zatímco kterýkoli soud členských států (tedy vnitrostátní, regionální nebo místní soud) má uplatňovat právo Evropské unie (EU), Odkaz se otevře v novém okně.Soudní dvůr Evropské unie zajišťuje, aby docházelo k jednotnému výkladu a provádění práva EU ve všech členských státech. Judikaturu EU tudíž rozvíjí především Soudní dvůr Evropské unie.


Soudní dvůr Evropské unie sestává ze tří soudů: Soudního dvora, Tribunálu (zřízeného v roce 1988) a Soudu pro veřejnou službu (zřízeného v roce 2004).

Soudní dvůr představuje soudní orgán Evropské unie a ve spolupráci se soudy a tribunály členských států dbá na jednotné provádění a výklad práva Evropské unie. Soudní dvůr je mnohojazyčnou instituci, jelikož každý z úředních jazyků Evropské unie může být jednacím jazykem případu. Soudní dvůr má za povinnost rozšiřovat svoji judikaturu ve všech členských státech.

Od založení Soudního dvora Evropské unie vynesly jeho tři soudy přibližně 15 000 rozhodnutí.

Judikatura datovaná od 17. června1997 je dostupná ve všech Odkaz se otevře v novém okně.úředních jazycích EU prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránek dvora. Databáze dvora zahrnuje úplná znění rozsudků, usnesení soudů, stanoviska generálních advokátů a nařízení soudů EU. V databázi můžete vyhledávat podle čísla věci, data, jména účastníků řízení, slov v textu atd. Kromě toho databáze obsahuje stručné obsahy rozhodnutí, informace o rozhodnutích, která nebyla zveřejněna ve sbírce rozhodnutí, a oznámení v úředním věstníku Evropské unie.

K dalším významným databázím judikatury patří:

  • Odkaz se otevře v novém okně.EUR-Lex , právní databáze Evropské unie, jež obsahuje judikaturu EU ve všech úředních jazycích EU, a to včetně judikatury z období před 17. červnem 1997.
  • Odkaz se otevře v novém okně.JURIFAST, již spravuje Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (ACA Europe) a která obsahuje rozhodnutí o předběžné otázce Soudního dvora Evropské unie a příslušné předběžné otázky soudů členských států. (Tato databáze je dostupná v angličtině a francouzštině).
  • Odkaz se otevře v novém okně.JURE, databáze, již vytvořila Evropská komise a která obsahuje judikaturu o příslušnosti soudů v občanských a obchodních věcech a o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v jiném státě, než ve kterém byla rozhodnutí vynesena. Tato databáze zahrnuje judikaturu o významných mezinárodních úmluvách (tj. Bruselské úmluvě z roku 1968, Luganské úmluvě z roku 1988) a dále judikaturu EU a judikaturu členských států.

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 18/01/2019