Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EU-retspraksis


Den Europæiske Unions (EU) love skal anvendes af alle domstole i medlemsstaterne (uanset om det er en national, regional eller lokal domstol), og EU-Domstolen sikrer, at EU-retten fortolkes og anvendes på samme måde i alle medlemsstaterne. EU's retspraksis udvikles således primært af EU-Domstolen.


Den Link åbner i nyt vindueEuropæiske Unions Domstol består af to retsinstanser: Domstolen og Retten (oprettet i 1988).

Domstolen udgør EU's højeste ret og er sammen med medlemsstaternes domstole ansvarlig for, at EU's lovgivning fortolkes og anvendes ensartet. Den er en flersproget institution, da alle officielle EU-sprog kan være sproget i en retssag. Domstolen skal sikre, at retspraksis formidles til alle medlemsstater.

Siden de to domstole under EU-Domstolen blev oprettet, har de afsagt omkring 38 000 domme.

Der har siden 1997 været adgang til retspraksis på alle Link åbner i nyt vindueofficielle EU-sprog via Domstolens Link åbner i nyt vinduewebsted. Domstolens database indeholder domme, udtalelser fra Domstolen samt generaladvokatens forslag til afgørelser og kendelser fra EU-domstolene i uforkortet udgave. Der kan søges i databasen efter sagsnummer, dato, sagens parter, søgeord i teksten osv. Desuden indeholder databasen sammendrag af afgørelser, information om afgørelser, der ikke er offentliggjort i samlingen af afgørelser og meddelelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Andre relevante databaser over retspraksis er:

  • Link åbner i nyt vindueEUR-Lex, EU's juridiske database: EU's retspraksis på alle officielle EU-sprog, herunder retspraksis fra tiden før 17. juni 1997.
  • Link åbner i nyt vindueJURIFAST, der administreres af Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (ACA Europe) og indeholder præjudicielle afgørelser afsagt af EU-Domstolen samt de relevante præjudicielle spørgsmål fra medlemsstaternes domstole (sprogene i denne database er engelsk og fransk).
  • Link åbner i nyt vindueJURE, en database oprettet af Europa-Kommissionen, som indeholder retspraksis vedrørende civil- og handelssager og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme afsagt i en anden stat end den, hvor dommen er afsagt. Dette omfatter retspraksis vedrørende relevante internationale konventioner (f.eks. Bruxelles-konventionen fra 1968 og Lugano-konventionen fra 1988) samt retspraksis fra EU og medlemsstaterne).

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/10/2020