Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudovi EU-a


Sudski sustav Europske unije (EU) sastoji se od tri dijela: Suda, Općeg suda i specijaliziranih sudova u posebnim područjima. Ti sudovi osiguravaju pravilno tumačenje i primjenu prava EU-a.


  • Poveznica se otvara u novom prozoruSud Europske unije (koji se ponekad naziva i Europskim sudom) predstavlja najviše tijelo sudske vlasti u EU-u. U suradnji sa sudovima država članica, on osigurava primjenu i jednako tumačenje prava Europske unije. Sud se sastoji od po jednog suca po državi članici.
  • Poveznica se otvara u novom prozoruOpći sud razmatra prvostupanjske predmete koji se ne upućuju specijaliziranim sudovima ili izravno Sudu. Na tom se sudu rješavaju i žalbe protiv (prvostupanjskih) presuda specijaliziranih sudova. Opći sud sastoji se od najmanje jednog suca po državi članici.
  • Specijalizirani sudovi mogu se osnovati za određena područja. Na tim sudovima mogu se razmatrati prvostupanjski predmeti i donositi presude, s mogućnošću podnošenja žalbe Općem sudu.

Sudovi EU-a imaju sjedište u Luksemburgu i višejezične su institucije. Svaki službeni jezik Europske unije može biti jezik predmeta. Zbog potrebe za komunikacijom sa strankama na jeziku postupka i radi osiguranja primjene sudske prakse u svim državama članicama, na sudovima EU-a mora se poštovati načelo višejezičnosti.

Treba imati na umu da primjena prava EU-a nije samo zadaća sudova EU-a: sudovi država članica također moraju primjenjivati pravo EU-a. Drugim riječima, sudovi EU-a i država članica surađuju kako bi se postigla ispravna i ujednačena primjena i tumačenje prava EU-a.

Za sporove između EU-a i njegovih javnih službenika (primjerice u pitanjima zapošljavanja, karijere ili socijalnog osiguranja) osnovan je Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbenički sud, koji se sastoji od sedam sudaca.

Sudu i Općem sudu pomažu nezavisni odvjetnici, koji daju nepristrana mišljenja o određenim predmetima prije donošenja presude.

Sud EU-a ne treba zamijeniti s Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskim sudom za ljudska prava (ECHR). ECHR nije sud EU-a, već je osnovan u okviru Poveznica se otvara u novom prozoruVijeća Europe na temelju Poveznica se otvara u novom prozoruEuropske konvencije o ljudskim pravima da bi se osiguralo poštovanje prava i sloboda koje se jamče tom konvencijom. Međutim, budući da su temeljna prava koja se jamče Europskom konvencijom ujedno i opća načela prava EU-a, sudska praksa Europskog suda za ljudska prava može imati značajan utjecaj na pravo EU-a.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020