Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

ES teisė


Europos Sąjunga (ES) turi savo teisės sistemą ir teisę. Jos pagrindinės taisyklės ir principai išdėstyti steigiamosiose sutartyse. ES gali priimti teisės aktus, kurių valstybės narės privalo laikytis ir kuriuos jos privalo taikyti.


ES teisė teisiškai privaloma ir viešai skelbiama visomis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasES oficialiomis kalbomis. Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEUR-Lex pateikiamas visas ES teisės dokumentų tekstas visomis minėtomis kalbomis, čia galima ieškoti konkretaus teisės akto.

ES teisės šaltiniai

Du pagrindiniai ES teisės šaltiniai – pirminė teisė ir antrinė teisė.

Pirminę teisę sudaro sutartys, nustatančios Europos Sąjungos teisės sistemą. Antrinė teisė – tai šiomis sutartimis grindžiami teisės dokumentai, pavyzdžiui, reglamentai, direktyvos, sprendimai ir susitarimai. Be to, yra ES teisės bendrieji principai, Europos Teisingumo Teismo praktika ir tarptautinė teisė.

Išskirtinis ES teisės bruožas tas, kad ją galima tiesiogiai taikyti ES valstybių narių teismuose („tiesioginis taikymas“), o ES valstybių narių įstatymai gali būti netaikomi, kai prieštarauja ES teisei (pastarosios „viršenybė“).

Pirminė ES teisė (Sutartys)

Pirminė teisė gali būti vertinama kaip svarbiausias Europos Sąjungoje teisės šaltinis. Ji – Europos teisės sistemos viršūnėje, ją sudaro šios pagrindinės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassutartys:

Visomis šiomis sutartimis kartu nustatoma, kaip paskirstomi įgaliojimai tarp Sąjungos ir valstybių narių, apibrėžiama sprendimų priėmimo procedūra, ES institucijų įgaliojimai ir jų veiklos apimtis kiekvienoje politikos srityje.

Paskutinį kartą ES teisė keista Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLisabonos sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodį (į pirmiau minėtas sutartis įeina Lisabonos sutartimi padaryti pakeitimai).

Antrinė ES teisė (teisės aktai, susitarimai ir t. t.)

Antrinę teisę sudaro vadinamieji vienašaliai aktai ir susitarimai.

Vienašaliai aktai – tai daugiausiai dokumentai, išvardyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSutarties dėl ES veikimo 288 straipsnyje: reglamentai, direktyvos, sprendimai, nuomonės ir rekomendacijos. Be to, yra specialiųjų aktų, grindžiamų pirmiau minėtomis sutartimis. Pavyzdžiui, baudžiamųjų bylų srityje tebetaikomi „pamatiniai sprendimai“ (jie priimti prieš Lisabonos sutarties įsigaliojimą, kai teismų ir policijos bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose turėjo specialų statusą. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSantraukos. Baudžiamosios teisės klausimai iki 2009 m. lapkričio mėn). Per teisėkūros procedūrą priimti teisiškai privalomi aktai (pavyzdžiui, reglamentai, direktyvos ir pamatiniai sprendimai) vadinami teisės aktais arba „teise“.

Susitarimai – tai tarptautiniai susitarimai arba konvencijos, pasirašyti Bendrijos arba Europos Sąjungos ir ES nepriklausančios valstybės arba organizacijos, valstybių narių susitarimai ir įvairių ES institucijų sudaryti tarpinstituciniai susitarimai.

Teisės aktų santraukos ir papildoma informacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEUR-Lex svetainėje, kurioje skelbiamas visas ES teisės dokumentų tekstas, taip pat yra skyrius Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas „ES teisės aktų santraukos“, kuriame glaustai ir suprantamai apžvelgiami pagrindiniai ES teisės aspektai. Čia rasite apie 2000 ES teisės aktų santraukų, kurios suskirstytos pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasES veiklos sritis. Temos įvairios – nuo žemės ūkio iki transporto, jos išsamiai nušviečia apie aktualius ES teisės aktus. Vis dėlto čia neskelbiami laikinos svarbos sprendimai, pavyzdžiui, dėl dotacijų.

Be to, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEUR-Lex duomenų bazėje skelbiami ES institucijų per sprendimų priėmimo procedūrą pateikti teisės aktų projektai, o svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEurope Direct ši informacija papildyta lengvai suprantamomis kartais gana didelės apimties ir techninio pobūdžio ES teisės aktų santraukomis (čia taip pat atsakoma į piliečių klausimus apie ES).


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Last update: 07/10/2020