Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pregled informacija o mirenju na razini EU-a


Europska unija aktivno promiče alternativne načine rješavanja sporova poput mirenja. Direktiva o mirenju primjenjuje se u svim zemljama EU-a. Ta se direktiva odnosi na mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima.


Poticanjem upotrebe mirenja olakšava se rješavanje sporova i pridonosi se izbjegavanju zabrinutosti, gubitka vremena i novca povezanih sa sudskim parničenjem te time omogućava građanima da svoja zakonska prava osiguraju na učinkovit način.

Direktiva o mirenju primjenjuje se na prekogranične sporove u građanskim i trgovačkim stvarima.  Njome su obuhvaćeni sporovi u kojima, na dan kad se stranke dogovore o mirenju ili na dan kad sud odredi mirenje, barem jedna od stranaka ima domicil u državi članici različitoj od one u kojoj domicil ima bilo koja druga stranka.

Tim se pravnim instrumentom ponajprije nastoji poticati upotreba mirenja u državama članicama.

Stoga Direktiva sadržava pet pozitivnih pravila:

  • svaka je država članica obvezna poticati osposobljavanje miritelja i osigurati visokokvalitetno mirenje,
  • svaki sudac ima pravo pozvati strane u sporu da prvo pokušaju s mirenjem ako smatra da je to primjereno s obzirom na okolnosti predmeta,
  • sporazumi postignuti mirenjem mogu postati izvršivi ako obje stranke to zatraže. To se, primjerice, može postići uz sudsko odobrenje ili ovjeru javnog bilježnika,
  • Direktivom se osigurava da se mirenje odvija u povjerljivom okruženju. Miritelji nisu obvezni svjedočiti o onome što se dogodilo tijekom mirenja u slučaju budućeg spora između istih stranaka,
  • njome se jamči da, neovisno o trajanju mirenja, stranke i dalje imaju mogućnost pokretanja sudskog postupka: za vrijeme mirenja rokovi za pokretanje postupka pred sudom ne teku.

Skupina dionika uz pomoć Europske komisije izradila je Europski kodeks ponašanja za izmiriteljePDF(16 Kb)en u kojem se utvrđuje niz načela na koja se pojedini izmiritelji mogu dobrovoljno obvezati.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2020