Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Vijeće je 2002. osnovalo Eurojust kako bi ojačalo borbu protiv teškog organiziranog kriminala. Europski parlament i Vijeće 2018. ažurirali su mandat Eurojusta za potporu i jačanje koordinacije i suradnje među nacionalnim tijelima nadležnima za istragu i kazneni progon u vezi s teškim prekograničnim kriminalom. Eurojust je tijelo sastavljeno od tužitelja, sudaca i predstavnika pravosudnih tijela s istovjetnim nadležnostima.


Što je Eurojust?

Eurojust, Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu, jedinstveno je središte sa sjedištem u Haagu u Nizozemskoj, gdje nacionalna pravosudna tijela blisko surađuju u borbi protiv teških prekograničnih kaznenih djela. Uloga je Eurojusta pomoći Europi da postane sigurnije mjesto koordiniranjem rada nacionalnih tijela – iz država članica EU-a i trećih država – u istragama i kaznenom progonu u vezi s transnacionalnim kriminalom.

Koje su zadaće i nadležnosti Eurojusta?

Eurojust podupire i jača koordinaciju i suradnju među nacionalnim tijelima nadležnima za istragu i kazneni progon u vezi s teškim kaznenim djelima za koja je Eurojust nadležan, ako to kazneno djelo pogađa dvije ili više država članica, ili zahtijeva zajednički kazneni progon, na temelju operacija koje provode i informacija dobivenih od tijela država članica, Poveznica se otvara u novom prozoruEuropola, Poveznica se otvara u novom prozoruEPPO-a i Poveznica se otvara u novom prozoruOLAF— a.

Pri obavljanju svojih zadaća Eurojust uzima u obzir sve zahtjeve nadležnog tijela države članice, sve informacije koje su dostavila nadležna tijela, institucije, tijela, uredi i agencije Unije, kao i sve informacije koje je prikupio sam Eurojust.

Eurojust također olakšava izvršavanje zahtjeva za pravosudnu suradnju i odluka o pravosudnoj suradnji, uključujući zahtjeve i odluke koji se temelje na instrumentima kojima se provodi načelo uzajamnog priznavanja.

Eurojust je nadležan za oblike teških kaznenih djela navedene u Poveznica se otvara u novom prozoruUredbi o Eurojustu. Međutim, od datuma na koji EPPO preuzme svoje istražne zadaće i zadaće kaznenog progona Eurojust ne izvršava svoju nadležnost u pogledu kaznenih djela za koja EPPO izvršava svoju nadležnost, osim u slučajevima u kojima su uključene i države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a te na zahtjev tih država članica ili na zahtjev EPPO-a.

Eurojust izvršava svoju nadležnost za kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije u predmetima u koje su uključene države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a, ali u odnosu na koja EPPO nema nadležnost ili odluči ne izvršavati svoju nadležnost.

Kako djeluje Eurojust?

Eurojust pomaže u brojnim istragama i kaznenom progonu. Svaki je slučaj različit i zahtijeva individualan pristup. Istražitelji i tužitelji često moraju odmah djelovati kako bi pronašli i uhitili osumnjičenike. U takvim slučajevima nacionalna tijela mogu se osloniti na Eurojustove jedinstvene Poveznica se otvara u novom prozoruusluge na poziv, primjerice olakšavanjem brzog izvršenja Poveznica se otvara u novom prozorueuropskog uhidbenog naloga (EUN), naloga za zamrzavanje ili prikupljanja dokaza s pomoću Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskog istražnog naloga (EIN). U drugim trenucima istrage se polagano i metodički grade, što uključuje mjesece, pa čak i godine, pažljivo planiranje, koordinaciju i raspravu, pri čemu Eurojust ima koordinacijsku ulogu. Četiri ključne vrste potpore koju pruža Eurojust su Poveznica se otvara u novom prozoruzajednički istražni timovi, Poveznica se otvara u novom prozorualati EU-a za pravosudnu suradnju, Poveznica se otvara u novom prozorukoordinacijski sastanci i Poveznica se otvara u novom prozorukoordinacijski centri.

Predmeti pokrenuti pred Eurojustom uključuju dvije ili više država članica EU-a ili državu članicu i državu koja nije članica EU-a. Slučajevi ponekad uključuju kaznena djela počinjena u jednoj državi članici koja imaju posljedice izvan njezinih granica. Eurojust državama članicama nudi svoje bogato iskustvo i stručnost u pravosudnoj suradnji, uključujući niz alata za rješavanje problema kao što su sukobi nadležnosti, izručenje, prihvatljivost dokaza te zamrzavanje i povrat imovine. Budući da Eurojust prihvaća tijela iz svih Poveznica se otvara u novom prozorudržava članica i raznih Poveznica se otvara u novom prozorutrećih država, može brzo odgovoriti na zahtjeve i ponekad pomoći u rješavanju predmeta u roku od nekoliko sati.

Što je organizacija Eurojusta?

Kolegij Eurojusta sastoji se od nacionalnih članova, po jednog iz svake države članice EU-a (osim Danske, koja na temelju Protokola br. 22 nije obvezana Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom o Eurojustu). Nacionalni članovi su suci, tužitelji ili drugi pravosudni stručnjaci s jednakovrijednim kompetencijama. Nacionalne zastupnike podržavaju zamjenici i pomoćnici.

U obavljanju svojih upravljačkih funkcija Kolegij se sastoji i od predstavnika Europske komisije. Kolegij nadzire predsjednik Eurojusta, koji se bira na mandat od četiri godine, s ograničenim trajanjem od dva mandata. Dva potpredsjednika pomažu predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti. Također se biraju na mandat od četiri godine, s ograničenim trajanjem od dva mandata.

Izvršni odbor Eurojusta pomaže Kolegiju Eurojusta u njegovim upravljačkim funkcijama. Nadgleda potreban pripremni rad upravnog direktora o administrativnim pitanjima koje Kolegij treba donijeti te donosi administrativne odluke koje su izričito opisane u članku 16. Poveznica se otvara u novom prozoruUredbe o Eurojustu.

Izvršnim odborom predsjeda predsjednik Eurojusta, a čine ga potpredsjednici Eurojusta i predstavnik Europske komisije. Druga dva člana Kolegija imenuju se u Odbor na temelju dvogodišnjeg sustava rotacije.

Upravni direktor upravlja administracijom Eurojusta, koja pak podupire Kolegij Eurojusta.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEurojust


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Última actualización: 23/12/2020