Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurojust


Az Európai Tanács a súlyos szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítése érdekében létrehozta az Eurojustot, amely egy azonos hatáskörű ügyészekből, bírákból vagy rendőrtisztekből álló testület.


Mi az Eurojust?

Az Eurojust az Európai Unió által 2002-ben létrehozott szervezet, amely ösztönzi és javítja a tagállamok illetékes igazságügyi hatóságai közötti koordinációt a súlyos, határokon átnyúló és szervezett formában elkövetett bűncselekményekre irányuló nyomozások és büntetőeljárások terén.

Mi az Eurojust célja?

Az Eurojust célja a nemzeti hatóságok közötti koordináció ösztönzése és javítása a két vagy több uniós tagállamot érintő nyomozati és büntetőeljárások esetében. Munkája során a szervezet figyelembe veszi a tagállamok illetékes hatóságaitól érkező kéréseket és a Szerződések keretében elfogadott jogszabályi rendelkezések által felhatalmazott testületektől (a büntetőügyekben illetékes A link új ablakot nyit megEurópai Igazságügyi Hálózattól, illetve az A link új ablakot nyit megEuropoltól és az A link új ablakot nyit megOLAF-tól) kapott információkat.

Az Eurojust célja továbbá az illetékes hatóságok közötti együttműködés javítása, különösen a kölcsönös nemzetközi jogsegély és az európai elfogatóparancs révén.

Az Eurojust a nyomozati és büntetőeljárások hatékonyságának javításában is támogatja az illetékes hatóságokat. A szervezet segítséget nyújt olyan nyomozati és büntetőeljárások során is, amelyek egy tagállamot és egy Unión kívüli országot érintenek, vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kapcsán a tagállamok egyike és a Bizottság között folynak.

Annak érdekében, hogy a bűnelkövetőket ténylegesen és gyorsan bíróság elé lehessen állítani, az Eurojust elősegíti a nemzeti nyomozó és bűnüldöző hatóságok munkáját a több tagállamot érintő súlyos bűncselekményekkel és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben (például terrorizmus, embercsempészet, kábítószer-csempészet, csalás vagy pénzmosás esetén).

Hogyan működik az Eurojust?

Az Eurojust a tagállamok által delegált tagjai révén vagy testületként látja el feladatait. Hatáskörénél fogva felkérheti az illetékes tagállami hatóságokat, hogy konkrét cselekmények tekintetében rendeljenek el nyomozást vagy büntetőeljárást; megállapíthatja, hogy az adott cselekménnyel kapcsolatban melyikük van kedvezőbb helyzetben a nyomozás vagy a büntetőeljárás megindítására; összehangolhatja az illetékes hatóságok tevékenységét; közös nyomozócsoportot hozhat létre; valamint bekérhet minden olyan információt, amely feladatainak ellátásához szükséges.

Az Eurojust biztosítja az illetékes hatóságok közötti információcserét, és támogatja a hatóságokat a koordináció és együttműködés lehető leghatékonyabb megvalósításában. Munkája során az Eurojust együttműködik az Európai Igazságügyi Hálózattal, az Europollal és az OLAF-fal. A szervezet logisztikai támogatást nyújt partnereinek, és arra is módja van, hogy egyes jogi kérdések vagy gyakorlati problémák megoldása érdekében koordinációs értekezleteket szervezzen meg és moderáljon különböző tagállamok igazságügyi és rendőri szervei között.

Hogyan épül fel az Eurojust?

A szervezetbe mind a 28 uniós tagállam egy-egy tagot delegál. A tagállamok saját jogrendszerükkel összhangban küldik ki a nemzeti tagokat, akik állandó megbízatást látnak el Hágában. A nemzeti tagok azonos hatáskörökkel rendelkező, tapasztalt, magas beosztású ügyészek, bírák vagy rendőrtisztek. Egyes tagok munkáját helyettesek, asszisztensek, illetve kihelyezett nemzeti szakértők támogatják.

Az Eurojust megerősítése

A Tanács 2009. június 4-én új határozatot fogadott el az Eurojust megerősítéséről. Az Eurojust megerősítésére vonatkozó új határozat célja többek között:

  • a nemzeti tagok hatáskörei közös minimumalapjának létrehozása,
  • sürgősségi koordinációs mechanizmus létrehozása,
  • az Eurojustnak történő információtovábbítás javítása,
  • az Eurojust nemzeti bázisának növelése,
  • az Eurojust és az EIH (Európai Igazságügyi Hálózat) közötti kapcsolat megerősítése,
  • az Unión kívüli országokkal folytatott igazságügyi együttműködés megerősítése annak lehetővé tétele révén, hogy az Eurojust összekötő bírákat küldjön ezekbe az országokba, valamint a más szervekkel – például az Europollal, az OLAF-fal és a A link új ablakot nyit megFrontexszel való együttműködés megerősítése.

2014. július 17-én elfogadták az A link új ablakot nyit megEurojust-rendeletre irányuló javaslatot, amelynek célja az Eurojust működési hatékonyságának javítása. A javaslatról folytatott tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megEurojust


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 08/10/2020